Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60)

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 55: Luyện tập chung (trang 60, 61, 62, 63) sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60)

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 60, 61 Tập 2 Hoạt động

Giải Toán lớp 5 trang 60 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 60 Bài 1: Chọn câu trả lời đúng.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5

Mai có thể gấp hình khai triển ở trên thành chiếc hộp nào?

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Mai có thể gấp hình khai triển ở trên thành chiếc hộp hình trụ.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 60 Bài 2: Hoàn thành bảng sau.

Quảng cáo

Hình lập phương

Hộp thứ nhất

Hộp thứ hai

Độ dài cạnh

8 dm

0,5 m

Diện tích xung quanh

?

?

Diện tích toàn phần

?

?

Lời giải:

Hình lập phương

Hộp thứ nhất

Hộp thứ hai

Độ dài cạnh

8 dm

0,5 m

Diện tích xung quanh

256 dm2

1 m2

Diện tích toàn phần

384 dm2

1,5 m2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 60 Bài 3: Nam làm một chiếc hộp từ hình khai triển dưới đây.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5

Quảng cáo

Tính thể tích của chiếc hộp đó.

Lời giải:

Theo hình khai triển, chiều dài 6 cm, chiều rộng 3 cm và chiều cao 3 cm.

Thể tích của chiếc hộp đó là: 6 × 3 × 3 = 54 (cm3)

Đáp số: 54 cm3.

Giải Toán lớp 5 trang 61 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 61 Bài 4: Việt có một chiếc hộp gỗ (có nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 20 cm và chiều cao 10 cm. Việt đã sơn màu nâu lên các mặt xung quanh và màu vàng lên 2 mặt đáy của chiếc hộp đó. Tính diện tích phần được sơn màu nâu.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5

Quảng cáo

Lời giải:

Diện tích phần được sơn màu nâu là:

(25 + 20) × 2 × 10 = 900 (cm2)

Đáp số: 900 cm2.

Toán lớp 5 trang 61, 62 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 61 Bài 1: Chọn câu trả lời đúng.

Hình nào dưới đây là hình khai triển của một hình hộp chữ nhật?

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Hình D là hình khai triển của một hình hộp chữ nhật.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 61 Bài 2: Tính thể tích của mỗi hình dưới đây.

a) Hình hộp chữ nhật

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5

b) Hình lập phương

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật là: 2 × 1 × 1,5 = 3 (dm3)

b) Thể tích hình lập phương là: 15 × 15 × 15 = 3 375 (cm3)

Giải Toán lớp 5 trang 62 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 62 Bài 3: Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 8 m và sâu 1,4 m. Người ta lát ở đáy và xung quanh hồ bơi bằng những viên gạch hoa. Tính diện tích lát gạch.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Diện tích xung quanh hồ bơi là:

(8 + 25) × 2 × 1,4 = 92,4 (m2)

Diện tích đáy hồ bơi là:

8 × 25 = 200 (m2)

Diện tích lát gạch là:

92,4 + 200 = 292,4 (m2)

Đáp số: 292,4 m2.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 62 Bài 4: Chú Tư xếp các hộp đựng loa lên xe tải có kích thước thùng xe như trong hình vẽ. Biết các hộp đều có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 0,5 m, chiều rộng 0,4 m và chiều cao 0,3 m. Hỏi chú Tư có thể xếp được 64 hộp như vậy lên thùng xe hay không?

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Thể tích thùng xe là: 1,2 × 2 × 1,5 = 3,6 (m3)

Thể tích của hộp đựng loa là: 0,5 × 0,4 × 0,3 = 0,06 (m3)

Thùng xe chứa được nhiều nhất số hộp là: 3,6 : 0,06 = 60 (hộp)

Vậy chú Tư không thể xếp được 64 hộp như vậy lên thùng xe.

Toán lớp 5 trang 62, 63 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 62 Bài 1: Chọn câu trả lời đúng.

Mai có hình khai triển như hình bên.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5

Hỏi Mai có thể gấp được hình lập phương nào dưới đây?

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Theo hình khai triển, mặt ô vuông và mặt sao đối diện nhau, hai mặt trắng đối diện nhau. Vậy Mai gấp được hình B.

Giải Toán lớp 5 trang 63 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 63 Bài 2: Chú Nhân vừa hoàn thành mô hình quả bóng bằng các miếng gỗ. Chú muốn làm một chiếc hộp hình lập phương bằng nhựa cứng cạnh 2,5 dm để bảo quản quả bóng. Tính diện tích nhựa cứng mà chú cần dùng để làm chiếc hộp đó.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Diện tích nhựa cứng mà chú cần dùng để làm chiếc hộp đó là:

2,5 × 2,5 × 6 = 37,5 (dm2)

Đáp số: 37,5 dm2.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 63 Bài 3: Bác thợ mộc có một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật với kích thước như hình vẽ dưới đây. Bác cắt đi một phần gỗ có dạng hình lập phương cạnh 2 dm để làm đế đỡ chậu cây và phần còn lại dùng làm ghế. Tính thể tích phần khối gỗ dùng làm ghế.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Thể tích khối gỗ ban đầu là:

5 × 3 × 3 = 45 (dm3)

Thể tích khối gỗ làm đế đỡ chậu là:

2 × 2 × 2 = 8 (dm3)

Thể tích phần khối gỗ dùng làm ghế là:

45 – 8 = 37 (dm3)

Đáp số: 37 dm3.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 63 Bài 4: Số?

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5

Khi đặt hộp đứng như hình 1, phần nước có chiều cao là 8 cm.

Vậy khi xoay hộp đó như hình 2 thì phần nước có chiều cao là Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 55: Luyện tập chung (trang 60) | Giải Toán lớp 5 cm.

Lời giải:

Vậy khi xoay hộp đó như hình 2 thì phần nước có chiều cao là 4 cm.

Giải thích: Thể tích phần nước là: 8 × 8 × 8 = 512 (cm3)

Khi xoay hộp như hình 2 thì diện tích đáy là: (8 + 8) × 8 = 128 (cm2)

Chiều cao mực nước ở hình 2 là: 512 : 128 = 4 (cm).

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sgk Toán 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Kết nối tri thức (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên