Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 53: Thể tích của hình lập phương (trang 54)

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 53: Thể tích của hình lập phương (trang 54, 55, 56, 57) sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 53: Thể tích của hình lập phương (trang 54)

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 55, 56 Tập 2 Hoạt động

Giải Toán lớp 5 trang 55 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 55 Bài 1: Số?

Độ dài cạnh hình lập phương

10 cm

2,5 dm

0,4 m

Thể tích của hình lập phương

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 53: Thể tích của hình lập phương (trang 54) | Giải Toán lớp 5 cm3

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 53: Thể tích của hình lập phương (trang 54) | Giải Toán lớp 5 dm3

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 53: Thể tích của hình lập phương (trang 54) | Giải Toán lớp 5 m3

Lời giải:

Độ dài cạnh hình lập phương

10 cm

2,5 dm

0,4 m

Thể tích của hình lập phương

1 000 cm3

15,625 dm3

0,064 m3

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 55 Bài 2: Một chiếc bánh bông lan hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 12 cm, chiều cao 6 cm.

Quảng cáo

a) Tính thể tích của chiếc bánh đó.

b) Rô-bốt đã cắt một miếng bánh hình lập phương cạnh 6 cm của chiếc bánh đó để mời Mi. Tính thể tích phần bánh còn lại.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 53: Thể tích của hình lập phương (trang 54) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

a) Thể tích của chiếc bánh đó là:

12 × 12 × 6 = 864 (cm3)

b) Thể tích miếng bánh hình lập phương là:

6 × 6 × 6 = 216 (cm3)

Thể tích phần bánh còn lại là:

Quảng cáo

864 – 216 = 648 (cm3)

Đáp số: a) 864 cm3;

b) 648 cm3.

Giải Toán lớp 5 trang 56 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 56 Bài 3: Chọn câu trả lời đúng.

Mai và Rô-bốt xếp được hai hình từ các hình lập phương nhỏ như hình sau.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 53: Thể tích của hình lập phương (trang 54) | Giải Toán lớp 5

a) Mai cần bỏ đi bao nhiêu hình lập phương nhỏ để nhận được hình như của Rô-bốt?

A. 12 hình   B. 10 hình   C. 8 hình   D. 6 hình

b) Nếu mỗi hình lập phương nhỏ có cạnh 2 cm thì thể tích hình của Rô-bốt là bao nhiêu xăng-ti-mét khối?

Quảng cáo

A. 96 cm3   B. 72 cm3   C. 64 cm3   D. 32 cm3

Lời giải:

a) Đáp án đúng là: B

Mai cần bỏ đi 10 hình lập phương nhỏ để nhận được hình như của Rô-bốt.

b) Đáp án đúng là: C

Thể tích mỗi hình lập phương nhỏ là: 2 × 2 × 2 = 8 (cm3)

Thể tích hình của Rô-bốt là: 8 × 8 = 64 (cm3)

Đáp số: 64 cm3.

Toán lớp 5 trang 56, 57 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 56 Bài 1: Chọn câu trả lời đúng.

Khối ru-bích của Việt có dạng hình lập phương cạnh 6 cm. Thể tích của khối ru-bích đó là:

A. 36 cm2   B. 216 cm2   C. 36 cm3   D. 216 cm3

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Thể tích của khối ru-bích đó là: 6 × 6 × 6 = 216 (cm3)

Đáp số: 216 cm3.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 56 Bài 2: Hoàn thành bảng sau.

Đồ vật dạng hình lập phương

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 53: Thể tích của hình lập phương (trang 54) | Giải Toán lớp 5 Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 53: Thể tích của hình lập phương (trang 54) | Giải Toán lớp 5

Thể tích của đồ vật

?

?

Lời giải:

Đồ vật dạng hình lập phương

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 53: Thể tích của hình lập phương (trang 54) | Giải Toán lớp 5 Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 53: Thể tích của hình lập phương (trang 54) | Giải Toán lớp 5

Thể tích của đồ vật

27 cm3

3,375 dm3

Giải Toán lớp 5 trang 57 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 57 Bài 3:

a) Quan sát hình vẽ và cho biết 2 khối hình nào ghép được thành hình lập phương.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 53: Thể tích của hình lập phương (trang 54) | Giải Toán lớp 5

b) Biết mỗi hình lập phương nhỏ trong mỗi hình trên có cạnh 2 cm. Hãy tính thể tích của hình lập phương lớn ghép được ở câu a.

Lời giải:

a) Ghép khối hình A và C ta được hình lập phương.

b) Hình lập phương ở câu a ghép được từ số khối lập phương nhỏ là:

4 × 4 × 4 = 64 (khối)

Thể tích của một khối lập phương nhỏ là:

2 × 2 × 2 = 8 (cm3)

Thể tích của hình lập phương lớn ghép được ở câu a là:

8 × 64 = 512 (cm3)

Đáp số: 512 cm3.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 57 Bài 4: Rô-bốt làm một tháp chất lỏng như hình dưới đây. Hỏi phần chất lỏng nào có thể tích lớn nhất và thể tích đó bằng bao nhiêu?

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 53: Thể tích của hình lập phương (trang 54) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Các phần chất lỏng là các khối hình hộp có cùng diện tích đáy. Do đó phần chất lỏng nào có chiều cao lớn nhất thì thể tích lớn nhất.

Có: 15 cm > 12 cm > 10 cm.

Vậy nước là phần chất lỏng có thể tích lớn nhất.

Thể tích nước là: 15 × 15 × 15 = 3 375 (cm3).

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sgk Toán 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Kết nối tri thức (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên