Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 40: Tìm tỉ số phần trăm của hai số (trang 18)

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 40: Tìm tỉ số phần trăm của hai số (trang 18, 19, 20) sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 40: Tìm tỉ số phần trăm của hai số (trang 18)

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 19 Tập 2 Hoạt động

Giải Toán lớp 5 trang 19 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 19 Bài 1:

a) Tìm tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu):

Mẫu: 36200=18100=18%

90 và 300    60 và 400

b) Số?

Trong 40 kg nước biển có 1,4 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Bài giải

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

1,4 : 40 = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 40: Tìm tỉ số phần trăm của hai số (trang 18) | Giải Toán lớp 5

Quảng cáo

0,035 = Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 40: Tìm tỉ số phần trăm của hai số (trang 18) | Giải Toán lớp 5 %

Đáp số: Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 40: Tìm tỉ số phần trăm của hai số (trang 18) | Giải Toán lớp 5 %.

Lời giải:

a)

Tỉ số phần trăm của 90 và 300 là: 90300=30100=30%

Tỉ số phần trăm của 60 và 400 là: 60400=15100=15%

b)

Bài giải

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

1,4 : 40 = 0,035

0,035 = 3,5%

Đáp số: 3,5%.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 19 Bài 2: Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trường Tiểu học Hòa Bình có 60 bạn, trong đó lớp 5A có 18 bạn, lớp 5B có 15 bạn. Tìm tỉ số phần trăm của:

a) Số bạn lớp 5A và số bạn của đội tình nguyện.

b) Số bạn lớp 5B và số bạn của đội tình nguyện.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 40: Tìm tỉ số phần trăm của hai số (trang 18) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

a) Tỉ số phần trăm của số bạn lớp 5A và số bạn của đội tình nguyện là:

18 : 60 = 0,3 = 30%

b) Tỉ số phần trăm của số bạn lớp 5B và số bạn của đội tình nguyện là:

Quảng cáo

15 : 60 = 0,25 = 25%

Đáp số: a) 30%;

b) 25%.

Toán lớp 5 trang 19, 20 Tập 2 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 19 Bài 1:

a) Tìm tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu).

Mẫu: 50 : 13 = 3,8461… =384,61% (Thương chỉ lấy đến bốn chữ số ở phần phập phân)

27 và 41    71 và 33

b) Chọn câu trả lời đúng.

Tỉ số phần trăm của 41 và 73 là:

A. 0,5616%    B. 5,616%    C. 56,16%    D. 561,6%

Lời giải:

a)

Tỉ số phần trăm của 27 và 41 là: 27 : 41 = 0,6585… = 65,85%

Tỉ số phần trăm của 71 và 33 là: 71 : 33 = 2,1515… = 215,15%

b) Đáp án đúng là: C

Tỉ số phần trăm của 41 và 73 là: 41 : 73 = 0,5616… = 56,16%

Giải Toán lớp 5 trang 20 Tập 2

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 20 Bài 2: Tính (theo mẫu).

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 40: Tìm tỉ số phần trăm của hai số (trang 18) | Giải Toán lớp 5

a) 57% + 43,5%

   100,5% – 57%

   100,5% – 43,5%

b) 12% × 6

   72% : 6

   72% : 12

Lời giải:

a) 57% + 43,5% = 100,5%

 100,5% – 57% = 43,5%

 100,5% – 43,5% = 57%

b) 12% × 6 = 72%

 72% : 6 = 12%

 72% : 12 = 6%

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 20 Bài 3: Hưởng ứng Tết trồng cây, nhà trường đã tổ chức một đợt trồng cây xung quanh trường. Theo kế hoạch, trong thời gian quy định thì nhà trường phải trồng được 600 cây. Đến nửa thời gian đó, nhà trường đã trồng được 360 cây và đến hết thời gian quy định, nhà trường đã trồng được tất cả 690 cây. Hỏi:

a) Đến hết nửa thời gian quy định, nhà trường đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch?

b) Đến hết thời gian quy định, nhà trường đã vượt kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

Lời giải:

a) Đến hết nửa thời gian quy định, nhà trường đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch là: 360 : 600 = 0,6 = 60%

b) Đến hết thời gian quy định, nhà trường đã vượt kế hoạch số phần trăm là:

(690 – 600) : 600 = 0,15 = 15%

Đáp số: a) 60%

b) 15%.

Giải Toán lớp 5 Tập 2 trang 20 Bài 4: Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về sở thích bốn môn thể thao của một số học sinh.

SỐ HỌC SINH ƯA THÍCH BỐN MÔN THỂ THAO

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 40: Tìm tỉ số phần trăm của hai số (trang 18) | Giải Toán lớp 5

a) Mỗi môn thể thao có bao nhiêu học sinh ưa thích?

b) Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh ưa thích mỗi môn và tổng số học sinh được điều tra.

Lời giải:

a)

Môn thể thao

Cờ vua

Bóng đá

Bơi

Võ dân tộc

Số học sinh ưa thích

6

18

12

12

b) Tổng số học sinh được điều tra là: 6 + 18 + 12 + 12 = 48 (học sinh)

Môn thể thao

Cờ vua

Bóng đá

Bơi

Võ dân tộc

Tỉ số phần trăm số học sinh ưa thích

12,5%

37,5%

25%

25%

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sgk Toán 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Kết nối tri thức (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên