Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 2: Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (trang 9)

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 2: Ôn tập các phép tính với số tự nhiên trang 9, 10 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 2: Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (trang 9)

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 9 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 9

Giải Toán lớp 5 trang 9 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 7 318 + 3 191

83 500 – 28 150

681 + 14 609

b) 172 × 4

307 × 15

4 488 : 34

Lời giải:

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 2: Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (trang 9) | Giải Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 trang 9 Bài 2: Không thực hiện phép tính, hãy tìm các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 2: Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (trang 9) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Quảng cáo

Các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau là:

483 + 5 109 = 5 109 + 483

871 + 500 + 500 = 871 + (500 + 500)

999 × 45 = 45 × 999

2 × 75 + 2 × 25 = 2 × (75 + 25)

Giải Toán lớp 5 trang 9 Bài 3: Mai mua hai gói bim bim hết số tiền là 18 000 đồng. Trong đó, gói bim bim cua có giá hơn gói bim bim mực là 4 000 đồng. Tính giá tiền mỗi gói bim bim Mai đã mua.

Lời giải:

Giá tiền gói bim bim cua là:

(18 000 + 4 000) : 2 = 11 000 (đồng)

Giá tiền gói bim bim mực là:

(18 000 – 4 000) : 2 = 7 000 (đồng)

Đáp số: Bim bim cua: 11 000 đồng;

Bim bim mực: 7 000 đồng

Giải Toán lớp 5 trang 9 Bài 4: Tính tổng tất cả các số trong hình bên bằng cách thuận tiện.

Quảng cáo

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 2: Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (trang 9) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Tính tổng tất cả các số trong hình bên như sau:

400 + 600 + 100 + 900 + 500 + 280 + 500 + 720 + 300 + 510 + 490 + 700

= (400 + 600) + (100 + 900) + (500 + 500) + (280 + 720) + (300 + 700) + (510 + 490)

= 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000

= 1 000 × 6

= 6 000

Toán lớp 5 trang 10 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 10

Giải Toán lớp 5 trang 10 Bài 1: Tính giá trị của biểu thức.

a) 3 713 – 200 × 5

b) 1 500 + (750 + 250) : 2

Lời giải:

a) 3 713 – 200 × 5

= 3 713 – 1 000

= 2 713

b) 1 500 + (750 + 250) : 2

= 1 500 + 1 000 : 2

= 1 500 + 5 000

= 2 000

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 10 Bài 2: Tìm chữ số thích hợp.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 2: Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (trang 9) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 2: Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (trang 9) | Giải Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 trang 10 Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện.

a) 25 × 99 × 4

b) 2 025 × 17 + 83 × 2 025

Lời giải:

a) 25 × 99 × 4

= (25 × 4) × 99

= 100 × 99

= 9 900

b) 2 025 × 17 + 83 × 2 025

= 2 025 × (17 + 83)

= 2 025 × 100

= 202 500

Giải Toán lớp 5 trang 10 Bài 4: Rô-bốt đã bán bốn bức tranh với giá tiền tương ứng như hình dưới đây.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 2: Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (trang 9) | Giải Toán lớp 5

Hỏi trung bình mỗi bức tranh của Rô-bốt có giá bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Trung bình mỗi bức tranh của Rô-bốt có giá là:

(85 500 + 150 000 + 425 000 + 55 500) : 4 = 179 000 (đồng)

Đáp số: 179 000 đồng

Giải Toán lớp 5 trang 10 Bài 5: Bác Ba chia 525 kg gạo vào các túi, mỗi túi 15 kg.

a) Hỏi 7 túi như vậy có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

b) Biết rằng bác Ba bán mỗi túi gạo đó với giá 250 000 đồng. Hỏi bác Ba thu được bao nhiêu tiền khi bán hết số gạo đó?

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 525 kg gạo

1 túi: 15 kg

a) 7 túi = ? kg

b) 1 túi: 250 000 đồng

Thu được: ? đồng

Bài giải

a) 7 túi như vậy có số ki-lô-gam gạo là:

15 × 7 = 105 (kg)

b) Bác Ba chia được số túi gạo là:

525 : 15 = 35 (túi)

Bác Ba thu được số tiền khi bán hết gạo là:

250 000 × 35 = 8 750 000 (đồng)

Đáp số: a) 105 kg

b) 8 750 000 đồng

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sgk Toán 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Kết nối tri thức (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên