Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98)

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang trang 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98)

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 99 Hoạt động

Giải Toán lớp 5 trang 99

Giải Toán lớp 5 trang 99 Bài 1: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang?

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Trong các hình đã cho, hình thang là: A, C, E.

Giải Toán lớp 5 trang 99 Bài 2: Dưới đây là một số hình ảnh thực tế có dạng hình thang. Em hãy tìm thêm một số hình ảnh thực tế có dạng hình thang.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Một số hình ảnh thực tế có dạng hình thang là:

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 99 Bài 3: a) Hình thang vuông

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

b) Sử dụng ê ke để kiểm tra xem mỗi hình thang bên có phải là hình thang vuông hay không.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Hình thang trên không phải là hình thang vuông vì không có góc vuông nào.

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 100, 101 Hoạt động

Giải Toán lớp 5 trang 100

Giải Toán lớp 5 trang 100 Bài 1: Vẽ hình thang MNPQ với MN và QP là hai đáy (trên giấy kẻ ô vuông).

Lời giải:

Vẽ hình thang MNPQ với MN và QP là hai đáy (trên giấy kẻ ô vuông):

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 trang 100 Bài 2: Cho hình vẽ:

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

Quảng cáo

Thực hiện yêu cầu vẽ thêm hai đoạn thẳng vào hình vẽ để được một hình thang, Mai và Việt đã làm như sau:

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

Hỏi bạn nào thực hiện đúng yêu cầu?

Lời giải:

Cả hai bạn Mai và Việt đều làm đúng yêu cầu vì hai hình trên đều có 1 cặp đường thẳng song song.

Giải Toán lớp 5 trang 101

Giải Toán lớp 5 trang 101 Bài 3: Vẽ hình (theo mẫu)

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Học sinh vẽ hình theo mẫu

Giải Toán lớp 5 trang 101 Bài 4: a) Vẽ hình (theo mẫu)

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

b) Tô màu trang trí hình em vừa vẽ được ở câu a.

Lời giải:

a) Vẽ hình:

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

b) Tô màu trang trí

Học sinh tô màu trang trí.

Toán lớp 5 trang 103 Hoạt động

Giải Toán lớp 5 trang 103

Giải Toán lớp 5 trang 103 Bài 1: Tính diện tích hình thang, biết:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 4 cm và 6 cm; chiều cao là 3 cm.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 11 cm và 9 cm; chiều cao là 8 cm.

Lời giải:

a)

Diện tích hình thang là:

4+6×32=15 (cm2)

Đáp số: 15 cm2

b)

Diện tích hình thang là:

11+9×82=80 (cm2)

Đáp số: 80 cm2

Giải Toán lớp 5 trang 103 Bài 2: Dùng 6 cái bàn giống nhau với mặt bàn hình thang có kích thước như hình 1 để ghép thành một bàn đa năng như hình 2. Tính diện tích mặt bàn đa năng.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Diện tích một mặt bàn là:

60+120×552=4  950 (cm2)

Diện tích mặt bàn đa năng là:

4 950 × 6 = 29 700 (cm2) = 2,97 m2

Đáp số: 2,97 m2

Giải Toán lớp 5 trang 103 Bài 3: a) Hình bên là bản vẽ thiết kế một ngôi nhà trên mảnh đất có dạng hình thang vuông. Tính diện tích mảnh đất đó.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

b) Với mảnh đất như vậy, hãy thiết kế lại các phòng theo ý thích của em.

Lời giải:

a)

Chiều dài đáy lớn là:

7 + 2 = 9 (m)

Diện tích mảnh đất là:

7+9×132=104 (m2)

Đáp số: 104 m2

b) Thiết kế lại các phòng.

Em tự thiết kế theo ý thích.

Toán lớp 5 trang 104 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 104

Giải Toán lớp 5 trang 104 Bài 1: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b; chiều cao là h được cho như bảng dưới đây.

a

12 cm

14 dm

6 m

20 cm

b

8 cm

6 dm

4 m

15 cm

h

6 cm

10 dm

4 m

10 cm

Diện tích hình thang

?

?

?

?

Lời giải:

a

12 cm

14 dm

6 m

20 cm

b

8 cm

6 dm

4 m

15 cm

h

6 cm

10 dm

4 m

10 cm

Diện tích hình thang

60 cm2

100 dm2

20 m2

175 cm2

Giải Toán lớp 5 trang 104 Bài 2: Chọn câu trả lời đúng.

Diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 25 cm và 15 cm; chiều cao 1 dm là:

A. 4 cm2                          B. 2 cm2                           C. 2 dm2                D. 4 dm2

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Đổi 1 dm = 10 cm

Diện tích hình thang đó là:

(25+15)×102 = 200 (cm2)

Đổi 200 cm2 = 2 dm2

Đáp số: 2 dm2

Giải Toán lớp 5 trang 104 Bài 3: Tính diện tích con thuyền như hình dưới đây, biết rằng mỗi ô vuông có cạnh dài 1 cm.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Diện tích tam giác màu đỏ bằng diện tích tam giác màu cam và bằng

3×42=6 (cm2)

Diện tích hình thang là:

11+5×32=24 (cm2)

Diện tích con thuyền là:

6 + 6 + 24 = 36 (cm2)

Đáp số: 36 cm2

Giải Toán lớp 5 trang 104 Bài 4: Một mảnh đất dạng hình thang có độ dài hai đáy là 35 m và 15 m, chiều cao là 20 m. Tính số tiền mua cỏ để vừa đủ phủ kín mảnh đất đó, biết rằng mỗi mét vuông cỏ có giá tiền là 45 000 đồng.

Toán lớp 5 Kết nối tri thức Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang (trang 98) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Tóm tắt

Đáy lớn: 35 m

Đáy : 15 m

Chiều cao: 20 m

1 m2 cỏ: 45 000 đồng

Tiền mua cỏ: …?... đồng

Bài giải

Diện tích mảnh đất là:

35+15×202=500 (m2)

Số tiền mua cỏ để phủ kín mảnh đất là:

45 000 × 500 = 22 500 000 (đồng)

Đáp số: 22 500 000 đồng

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sgk Toán 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Kết nối tri thức (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên