Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 31)

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó trang 31, 32, 33 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 31)

Quảng cáo

Toán lớp 5 trang 31, 32 Bài toán

Giải Toán lớp 5 trang 31 Bài toán 1: Hiệu của hai số là 150. Tỉ số của hai số đó là 49. Tìm hai số đó.

Bài giải

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 31) | Giải Toán lớp 5

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 4 = 5 (phần)

Giá trị của một phần là:

.........?..........

Số bé là:

Quảng cáo

.........?..........

Số lớn là:

.........?..........

Đáp số: Số bé: .?.

Số lớn: .?.

Lời giải:

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 4 = 5 (phần)

Giá trị của một phần là:

150 : 5 = 30

Số bé là:

Quảng cáo

30 × 4 = 120

Số lớn là:

120 + 150 = 270

Đáp số: Số bé: 120

Số lớn: 270

Giải Toán lớp 5 trang 32

Giải Toán lớp 5 trang 32 Bài toán 2: Một phân xưởng may có số công nhân nữ gấp 5 lần số công nhân nam. Biết rằng số công nhân nữ nhiều hơn số công nhân nam là 48 người. Hỏi phân xưởng đó có bao nhiêu công nhân nữ, bao nhiêu công nhân nam?

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 31) | Giải Toán lớp 5

Quảng cáo

Bài giải

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

.........?..........

Giá trị của một phần hay số công nhân nam là:

.........?..........

Số công nhân nữ là:

.........?..........

Đáp số:.?.

.?.

Lời giải:

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 31) | Giải Toán lớp 5

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Giá trị của một phần hay số công nhân nam là:

48 : 4 = 12 (người)

Số công nhân nữ là:

12 + 48 = 60 (người)

Đáp số: Số công nhân nam: 12 người

Số công nhân nữ: 60 người

Toán lớp 5 trang 32 Thực hành

Giải Toán lớp 5 trang 32 Bài 1: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 31) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 31) | Giải Toán lớp 5

Giải thích

Hiệu hai số là 100, tỉ số 76

Hiệu số phần bằng nhau là 7 – 6 = 1 (phần)

Giá trị 1 phần là: 100 : 1 = 100

Số bé là 100 × 6 = 600

Số lớn là 600 + 100 = 700

Hiệu hai số là 40 000, tỉ số 19

Hiệu số phần bằng nhau là 9 – 1 = 8 (phần)

Giá trị một phần hay số bé là 40 000 : 8 = 5 000

Số lớn là 5 000 + 40 000 = 45 000

Toán lớp 5 trang 33 Luyện tập

Giải Toán lớp 5 trang 33

Giải Toán lớp 5 trang 33 Bài 1: Năm nay sản lượng xoài của nhà bác Ba thu hoạch nhiều hơn năm ngoài là 36 tấn và bằng 53 sản lượng năm ngoái. Hỏi mỗi năm bác Ba thu hoạch được bao nhiêu tấn xoài?

Lời giải:

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 31) | Giải Toán lớp 5

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Giá trị của một phần là:

36 : 2 = 18

Năm ngoái bác Ba thu hoạch được số tấn xoài là:

18 × 3 = 54 (tấn)

Năm nay bác Ba thu hoạch được số tấn xoài là:

54 + 36 = 90 (tấn)

Đáp số: Năm nay: 90 tấn

Năm ngoái: 54 tấn

Giải Toán lớp 5 trang 33 Bài 2: Bé Bin chào đời năm mẹ 27 tuổi. Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi Bin. Hỏi năm nay Bin bao nhiêu tuổi?

Lời giải:

Bé Bin chào đời năm mẹ 27 tuổi. Vậy hiệu số tuổi hai mẹ con là 27

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 31) | Giải Toán lớp 5

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (phần)

Giá trị của một phần hay tuổi Bin là:

27 : 3 = 9 (tuổi)

Đáp số: 9 tuổi

Giải Toán lớp 5 trang 33 Bài 3: Số?

Từ nhà Nam đến trường học phải đi qua công viên. Quãng đường từ nhà Nam đến công viên bằng 23 quãng đường từ công viên đến trường học và ngắn hơn quãng đường từ công viên đến trường học là 250 m. Quãng đường từ nhà Nam đến trường học dài .?. m.

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 31) | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 11: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 31) | Giải Toán lớp 5

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 2 = 1 (phần)

Giá trị của một phần là:

250 : 1 = 250

Quãng đường từ nhà Nam đến trường học là:

250 × 5 = 1 250 (m)

Đáp số: 1 250 m

Giải Toán lớp 5 trang 33 Bài 4: Chọn ý trả lời đúng.

a) Hiệu của hai số là số bé nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 75. Hai số đó là:

A. 10 và 2    B. 35 và 25    C. 12 và 22    D. 70 vȧ 50

b) Lớp 5A trồng nhiều hơn lớp 5B là 10 cây. Tỉ số cây trồng của lớp 5A và 5B là 3533.Tổng số cây cả hai lớp trồng được là:

A. 165 cây    B. 175 cây    C. 340 cây    D. 680 cây

Lời giải:

a) Đáp án đúng là: B

Số bé nhất có hai chữ số là 10.

Hiệu số phần bằng nhau là: 7 – 5 = 2 (phần)

Giá trị của một phần là: 10 : 2 = 5

Số bé là: 5 × 5 = 25

Số lớn là: 7 × 5 = 35

b) Đáp án đúng là: C

Hiệu số cây của hai lớp là 10, tỉ số cây của hai lớp là 3533

Hiệu số phần bằng nhau là: 35 – 33 = 2 (phần)

Giá trị 1 phần là: 10 : 2 = 5 (cây)

Tổng số phần bằng nhau là: 35 + 33 = 68 (phần)

Tổng số cây hai lớp là: 5 × 68 = 340 (cây)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Toán lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Tập 1 và Tập 2 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên