Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 có đáp án


Loạt bài tổng hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu và Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn Tiếng Anh lớp 5 hơn.

Mục lục Bài tập Tiếng Anh 5

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 có đáp án

Unit 1: What's your address?

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go to the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án

Unit 6: How many lessons do you have today?

Unit 7: How do you learn English?

Unit 8: What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án

Unit 11: What's the matter with you?

Unit 12: Don't ride your bike too fast!

Unit 13: What do you do on your free time?

Unit 14: What happened in the story?

Unit 15: What would you like to be in the future?

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 giữa kì 2 có đáp án

Unit 16: Where's the post office?

Unit 17: What would you like to eat?

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Unit 19: Which place would you like to visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 6 cho con sẽ được tăng khóa lớp 5 ôn hè tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập Tiếng Anh lớp 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.