Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?Quảng cáo
Tiếng Anh Phiên âm Tiếng Việt

visit

pagoda

park

temple

theatre

bridge

city

village

town

museum

centre

somewhere

zoo

lake

enjoy

expect

exciting

interesting

attractive

in the middle of

weekend

delicious

people

history

statue

yard

holiday

place

/ˈvɪzɪt/

/pəˈɡəʊdə/

/pɑː(r)k/

/ˈtemp(ə)l/

/ˈθɪətə(r)/

/brɪdʒ/

/ˈsɪti/

/ˈvɪlɪdʒ/

/taʊn/

/mjuːˈziːəm/

/ˈsentə(r)/

/ˈsʌmweə(r)/

/zuː/

/leɪk/

/ɪnˈdʒɔɪ/

/ɪkˈspekt/

/ɪkˈsaɪtɪŋ/

/ˈɪntrəstɪŋ/

/əˈtræktɪv/

/ɪn ðə ˈmɪd(ə)l əv/

/ˌwiːkˈend/

/dɪˈlɪʃəs/

/ˈpiːp(ə)l/

/ˈhɪst(ə)ri/

/ˈstætʃuː/

/jɑː(r)d/

/ˈhɒlɪdeɪ/

/pleɪs/

đi thăm, chuyến đi

thăm ngôi chùa

công viên

đền

rạp hát

cây cầu

thành phố

ngôi làng

thị trấn

viện bảo tàng

trung tâm

nơi nào đó

sở thú

hồ nưóc

thưởng thức, thích thú

mong đợi

náo nhiệt

thú vị

cuốn hút

ở giữa

ngày cuối tuần

ngon

người dân

lịch sử

bức tượng

cái sân

kì nghỉ

địa điểm

Quảng cáo

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập Tiếng Anh lớp 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-19-which-place-would-you-like-to-visit.jsp


Giải bài tập lớp 5 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên