Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 5 Unit 17 (có đáp án): What would you like to eat?Để học tốt Tiếng Anh 5, phần dưới tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp & Bài tập có đáp án Unit 17 lớp 5: What would you like to eat? được trình bày đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu.

Tiếng Anh 5 Unit 17 lớp 5: What would you like to eat?

I. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17

Quảng cáo
Tiếng Anh Phiên âm Tiếng Việt

restaurant

a bowl of

noodle

water

a glass of

apple juice

fish

a packet of

biscuit

a bar of

a carton of

lemonade

nowadays

sandwich

healthy food

meal

canteen

fresh

egg

sausage

butter

bottle

banana

diet

vegetable

vitamin

sugar

salt

meat

fat

rice

habit

/ˈrest(ə)rɒnt/

/ə bəʊl əv/

/ˈnuːd(ə)l/

/ˈwɔːtə(r)/

/ə glɑ:s əv/

/ˈæp(ə)l dʒuːs/

/fɪʃ/

/ə ˈpækɪt əv/

/ˈbɪskɪt/

/ə bɑ: əv/

/ə ˈkɑː(r)t(ə)n əv/

/ˌleməˈneɪd/

/ˈnaʊəˌdeɪz/

/ˈsæn(d)wɪdʒ/

/ˈhelθi fuːd/

/miːl/

/kænˈtiːn/

/freʃ/

/eg/

/ˈsɒsɪdʒ/

/ˈbʌtə(r)/

/ˈbɒt(ə)l/

/bəˈnɑːnə/

/ˈdaɪət/

/ˈvedʒtəb(ə)l/

/ˈvɪtəmɪn/

/ˈʃʊɡə(r)/

/sɔːlt/

/miːt/

/fæt/

/raɪs/

/ˈhæbɪt/

nhà hàng

một bát (gì đó)

nước

một ly (gì đó)

nước táo

một gói (gì đó)

bánh quy

một thanh (gì đó)

một hộp (gì đó)

nước chanh

ngày nay

bánh săng uých

Đồ ăn tốt cho sức khỏe

bữa ăn

căng tin

tươi

trứng

xúc xích

chai

quả chuối

chế độ ăn kiêng

rau

Chất dinh dưỡng (vitamin)

đường

muối

thịt

béo

cơm, gạo

thói quen

Quảng cáo

II. Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 17

1. Hỏi đáp ai đó muốn ăn/uống gì

Khi muốn hỏi ai đó muốn ăn/uống gì, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

What + would + s + like to eat/drink? (... muốn ăn/uống gì?)

S + would + like please. (Làm ơn cho...)

Ex: What would you like to eat? - I would like a bar of chocolate, please.

2. Hỏi đáp ai đó mỗi ngày ăn/uống bao nhiêu

Khi muốn hỏi ai đó mỗi ngày ăn uống bao nhiêu, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

(1) How many/much.. do you/they eat/drink every day?

(2) How many/much... does she/he eat/drink every day?

Ex: How many rice do you eat every day? - I eat two bowls.

III. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17

Bài 1. Put the words in order to make sentences.

1. Would / like / what / you / eat / to

_______________________________________?

2. A / I’d / an / sandwich / apple, / please / and / like

_______________________________________.

3. Do / eat / you / sausages / every / day / many / how

_______________________________________?

4. You / how / drink / do / day / every / water / much

_______________________________________?

5. Bottles / five / water / of / a / drink / day / I

________________________________________.

Quảng cáo

Đáp án:

1. What would you like to eat?

2. I’d like a sandwich and an apple, please.

3. How many sausages do you eat every day?

4. How much water do you drink every day?

5. I drink five bottles of water a day.

Dịch:

1. Bạn muốn ăn gì?

2. Xin vui lòng thích một chiếc bánh sandwich và một quả táo.

3. Bạn ăn bao nhiêu xúc xích mỗi ngày?

4. Bạn uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

5. Tôi uống năm chai nước mỗi ngày.

Bài 2. Look at the shopping list. Write the questions.

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you like to eat?

Đáp án:

1. How many (packets of) biscuits do they need? Twenty packets.

2. How many bars of chocolate/How much chocolate do they need? Ten bars.

3. How many apples do they need? Fifteen.

4. How many bottles of orange juice/How much orange juice do they need? Six bottles.

5. How much bread/How many bread rolls do they need? Eight rolls.

6. How many kilos of cheese/How much cheese do they need? One kilo.

Dịch:

1. Họ cần bao nhiêu (gói) bánh quy? Hai mươi gói.

2. Có bao nhiêu thanh sô cô la / Họ cần bao nhiêu sô cô la? Mười thanh.

3. Họ cần bao nhiêu táo? Mười lăm.

4. Cần bao nhiêu chai nước cam / Họ cần bao nhiêu nước cam? Sáu chai.

5. Cần bao nhiêu bánh mì / Họ cần bao nhiêu bánh mì? Tám cuộn.

6. Cần bao nhiêu kg phô mai / Họ cần bao nhiêu phô mai? Một kilôgam.

Bài 3. Choose the best answer for each sentence:

1. What’s your favorite drink? –............

A. Chicken    B. Orange    C. Lettuce    D. Soda

2. What’s the matter? - I’m very hungry. I want some.............

A. knives    B. iced tea    C. lemonade    D. sandwiches

3. Which are your brother’s favorite dishes? -............

A. No, thanks.    B. I’m thirsty.    C. Cartoons.    D. Chicken noodles and apple pies.

4. ............ is there to eat? - There’re some apples.

A. Who    B. Where    C. When    D. What

5. ............ do you feel? - I feel very hungry.

A. Who    B. Why    C. Which    D. How

Quảng cáo

Đáp án

1. D    2. D    3. D    4. D    5. D

Dịch:

1. ĐỒ uống yêu thích của bạn là gì? – Sô đa.

2. Vấn đề gì? - Tôi rất đói, tôi muốn một ít bánh sandwich.

3. Món ăn yêu thích của anh trai bạn là gì? - Mì gà và bánh táo.

4. Có gì để ăn ở đây? – Có chút táo.

5. Bạn thấy thế nào? – Tôi thấy đói.

Bài 4. Complete the conversation with the following sentences.

A. Is she making fish and rice?

B. Mom cooks the best chicken noodles.

C. No, she isn’t.

D. She’s cooking dinner.

E. She’s in the kitchen.

Huong: Hi, Phuong. Where’s Mom?

Phuong: (1)....................................

Huong: What’s she doing?

Phuong: (2).................................... .

Huong: Great! (3).................................... .

Phuong: (4).................................... .

Huong: Oh, too bad. Fish is my favorite. What’s she making?

Phuong: Chicken noodles.

Huong: It sounds good! (5)........................ .

Đáp án: 1 - E    2 D    3. A    4. C    5. B

Dịch hội thoại:

Hương: Chào, Phương. Mẹ đâu rồi?

Phương: Cô ấy vào bếp.

Hương: Cô ấy đang làm gì vậy?

Phương: Cô ấy nấu ăn tối.

Hương: Tuyệt! Có phải cô ấy đang làm cá và gạo?

Phương: Không.

Hương: Ôi, tệ quá. Cá là món ưa thích của tôi. Cô ấy làm gì?

Phương: Mì gà.

Hương: Nghe có vẻ hay đấy! Mẹ nấu mì gà ngon nhất.

Bài 5. Find and correct the mistakes:

1. How much bananas do you eat every day? .......................................

2. She eats three cups of rice each meal. .......................................

3. My mother would like to buy 2 bunches of sausages ...................................

4. You should drink 8 waters every day. .......................................

5. How many apple do you eat every day, Loan? .......................................

Đáp án:

1. much → many

2. cups→ bowls

3. Bunches → packets

4. waters→ glasses of water

5. apple→ apples

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập Tiếng Anh lớp 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.