Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 5 Unit 20 (có đáp án): Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?Để học tốt Tiếng Anh 5, phần dưới tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp & Bài tập có đáp án Unit 20 lớp 5: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? được trình bày đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu.

Tiếng Anh 5 Unit 20 lớp 5: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

I. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 20

Quảng cáo
Tiếng Anh Phiên âm Tiếng Việt

address

lane

road

street

Flat

city

village

country

tower

mountain

district

province

hometown

where

from

pupil

live

busy

far

quiet

crowded

large

small

pretty

beautiful

/əˈdres/

/leɪn/

/rəʊd/

/strɪkt/

/flæt/

/ˈsɪti/

/ˈvɪlɪdʒ/

/ˈkʌntri/

/ˈtaʊə(r)/

/ˈmaʊntɪn/

/ˈdɪstrɪkt/

/ˈprɒvɪns/

/həʊm taʊn/

/weə(r)/

/frɒm/

/ˈpjuːp(ə)l/

/lɪv/

/ˈbɪzi/

/fɑː(r)/

/ˈkwaɪət/

/ˈkraʊdɪd/

/lɑː(r)dʒ/

/smɔːl/

/ˈprɪti/

/ˈbjuːtəf(ə)l/

địa chỉ

ngõ

đường (trong làng)

đường (trong thành phố)

căn hộ

thành phố

ngôi làng

đất nước

tòa tháp

ngọn núi

huyện, quận

tỉnh

quê hương

ở đâu

đến từ

học sinh

sống

bận rộn

xa xôi

yên tĩnh

đông đúc

rộng

nhỏ, hẹp

xinh xắn

đẹp

Quảng cáo

II. Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 20

1. Hỏi đáp về sự so sánh hơn của hai cái nào đó

Trong trường hợp khi chúng ta muốn hỏi và trả lời về việc so sánh hơn của hai cái nào đó (cái nào hơn cái nào), chúng ta có thể sử dụng mẫu câu sau:

Hỏi:

Which one is + tính từ ngắn so sánh hơn, ... or...?

Which one is more + tính từ dài so sánh hơn,... or...?

Đáp:

I think... is.

I think... is + tính từ ngắn so sánh hơn.

I think... is more + tính từ dài so sánh hơn.

Ex: Which one is bigger, Ho Chi Minh City or Nha Trang City?

I think Ho Chi Minh City is bigger.

2. So sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn

Quảng cáo

Cách thành lập tính từ so sánh hơn:

Để thành lập tính từ so sánh hơn, ta thêm er vào sau tính từ (tính từ ngắn).

Ex: short (thấp) —> shorter (thấp hơn)

* Cấu trúc so sánh hơn: S+ V + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN + than + N/Pronoun

Ex: My brother is taller than his friends.

3. So sánh hơn với tính từ/trạng từ dài

Tính từ/trạng từ dài là tính từ có ba âm tiết trở lên hoặc tính từ /trạng từ có hai âm tiết không tận cùng bằng

* Cấu trúc: S + V + MORE + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI + THAN + N/Pronoun

Ex: I am not more intelligent than you are. Tôi không có thông minh hơn bợn.

Ngoại lệ:

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Lưu ý: (farther dùng khi nói về khoảng cách cụ thể, further dùng để nói về khoảng cách trừu tượng).

III. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 20

Bài 1. Mark the sentence intonation (or). Then say the sentences aloud.

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?
Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Bài 2. Read and complete. Then say the sentences aloud.

Modern    think    noisier    is    more

1. A: Which one is_______, New York City or Chocago?

B: I think New York City is.

2. A: Which one is_______beautiful, London or Sydney?

B; I think London________.

3. A: Which one is more______, Vinh or Ho Chi Minh City?

B: I_______Ho Chi Minh City is.

Quảng cáo

Đáp án:

1. noisier

A: Nơi nào ồn ào hơn, thành phố New York hay Chicago?

B: Tớ nghĩ là thành phố New York.

2. more, is

A: Nơi nào đẹp hơn, London hay Sydney?

B: Tớ nghĩ là London.

3. modern, think

A: Nơi nào hiện đại hơn, Vinh hay thành phố Hồ Chí Minh?

B: Tớ nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 3. Complete the sentences.

1. London is larger than Liverpool is_________than London.

2. Ha Long City is quieter than New York City. New York City is________than Ha Long City.

3. Sydney is more beautiful than Da Nang. Da Nang is more beautiful than Vinh. Sydney is______than Vinh.

4. Son La is more peaceful than Ha Noi. Ha Noi is more peaceful than Ho Chi Minh City. Son La is________than Ho Chi Minh City.

Đáp án:

1. smaller

London lớn hơn Liverpool. Liverpool nhỏ hơn London.

2. noisier

Thành phố Hạ Long yên tĩnh hơn thành phố New York. Thành phố New York ồn ào hơn thành phố Hạ Long.

3. more beautiful

Sydney đẹp hơn Đà Nẵng. Đà Nẵng đẹp hơn Vinh. Sydney đẹp hơn Vinh.

4. more peaceful

Sơn La yên bình hơn Hà Nội. Hà Nội yên bình hơn thành phố Hồ Chí Minh. Sơn La yên bình hơn thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 4. Read and complete.

1. Viet Nam is a small country. Russia is a big country.

Viet Nam is smaller than Russia.

Russia__________________________________________.

2. Nghe An is a large province. Bac Ninh is a small province.

Nghe An_________________________________________

Bac Ninh_________________________________________

3. Da Nang is noisy. Da Lat is quiet.

Da Nang_________________________________________

Da Lat__________________________________________

Đáp án:

1. Russia is larger/ bigger than Vietnam.

Việt Nam là một nước nhỏ. Nga là một nước lớn.

Việt Nam nhỏ hơn Nga. Nga lớn hơn Việt Nam.

2. Nghe An is larger/ bigger than Bac Ninh. Bac Ninh is smaller than Nghe An.

Nghệ An là một tỉnh lớn. Bắc Ninh là một tỉnh nhỏ.

Nghệ An lớn hơn Bắc Ninh. Bắc Ninh nhỏ hơn Nghệ An.

3. Da Nang is noisier than Da Lat. Da Lat is quieter than Da Nang.

Đà Nẵng ồn ào. Đà Lạt yên tĩnh.

Đà Nẵng ồn ào hơn Đà Lạt. Đà Lạt yên tĩnh hơn Đà Nẵng.

Bài 5. Read and circle a or b.

Hello . My name’s Nga. I live in a village in Vinh Phuc Province. It’s about sixty kilometres from Ha Noi. The village is small and quiet. The village is small and quiet. There are not many people, shops and traffic. I enjoy living here because life is peaceful and the people are friendly. At weekends, my parents often take me to Ha Noi. It’s much noisier and busier. It has lots of large lakes, beautiful parks and tall buidings. The streets are so crowded and things are more expensive. I like Ha Noi because the shops are really nice and life is exciting.

1. What’s Nga’s village like?

a. It’s small.    b. It’s large.

2. What’s life in the village like?

a. It’s exciting.    b. It’s peaceful.

3. What’s Ha Noi like?

a. It’s quiet.     b. It’s noisy.

4. Which one is busier, Ha Noi or Vinh Phuc?

a. Ha Noi is     b. Vinh Phuc is

5. Things are more expensive in_____.

a. Ha Noi     b. Vinh Phuc

Đáp án:

1. a

Xã của Nga như thế nào? Nó nhỏ.

2. b

Cuộc sống ở xã đó như thế nào? Cuộc sống yên bình.

3. b

Hà Nội thì như thế nào? Rất ồn ào.

4. a

Hà Nội với Vĩnh Phúc nơi nào bận rộn hơn? Hà Nội.

5. a

Ở Hà Nội mọi thứ đắt đỏ hơn.

Dịch bài:

Xin chào. Tên tôi là Nga. Tôi sống ở một xã nhỏ ở tỉnh Vĩnh Phúc. Nó cách Hà Nội khoảng sáu mươi cây số. Xã tôi nhỏ và yên tĩnh. Không có nhiều người, cửa hàng và phương tiện. Tôi thích sống ở đây vì cuộc sống rất yên bình và con người thì thân thiện. Vào cuối tuần, bố mẹ tôi thường đưa tôi lên Hà Nội. Nơi đó ồn ào và bận rộn hơn. Ở đó có rất nhiều hồ lớn, các công viên đẹp và những tòa nhà cao tầng. Đường phố thật đông đúc và mọi thứ thì đắt đỏ. Tôi thích Hà Nội vì các cửa hàng rất đẹp và cuộc sống rất thú vị.

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập Tiếng Anh lớp 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên