Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 5 Unit 19 (có đáp án): Which place would you like to visit?Để học tốt Tiếng Anh 5, phần dưới tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp & Bài tập có đáp án Unit 19 lớp 5: Which place would you like to visit? được trình bày đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu.

Tiếng Anh 5 Unit 19 lớp 5: Which place would you like to visit?

I. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19

Quảng cáo
Tiếng Anh Phiên âm Tiếng Việt

visit

pagoda

park

temple

theatre

bridge

city

village

town

museum

centre

somewhere

zoo

lake

enjoy

expect

exciting

interesting

attractive

in the middle of

weekend

delicious

people

history

statue

yard

holiday

place

/ˈvɪzɪt/

/pəˈɡəʊdə/

/pɑː(r)k/

/ˈtemp(ə)l/

/ˈθɪətə(r)/

/brɪdʒ/

/ˈsɪti/

/ˈvɪlɪdʒ/

/taʊn/

/mjuːˈziːəm/

/ˈsentə(r)/

/ˈsʌmweə(r)/

/zuː/

/leɪk/

/ɪnˈdʒɔɪ/

/ɪkˈspekt/

/ɪkˈsaɪtɪŋ/

/ˈɪntrəstɪŋ/

/əˈtræktɪv/

/ɪn ðə ˈmɪd(ə)l əv/

/ˌwiːkˈend/

/dɪˈlɪʃəs/

/ˈpiːp(ə)l/

/ˈhɪst(ə)ri/

/ˈstætʃuː/

/jɑː(r)d/

/ˈhɒlɪdeɪ/

/pleɪs/

đi thăm, chuyến đi

thăm ngôi chùa

công viên

đền

rạp hát

cây cầu

thành phố

ngôi làng

thị trấn

viện bảo tàng

trung tâm

nơi nào đó

sở thú

hồ nưóc

thưởng thức, thích thú

mong đợi

náo nhiệt

thú vị

cuốn hút

ở giữa

ngày cuối tuần

ngon

người dân

lịch sử

bức tượng

cái sân

kì nghỉ

địa điểm

II. Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 Unit 19

Quảng cáo

1. Hỏi đáp ai đó muốn viếng thăm nơi nào (hai nơi trở lên)

Khi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó muốn viếng thăm nơi nào đó (thường đưa ra nhiều hơn hai nơi để lựa chọn), chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Which place would you like to visit, địa danh 1 or địa danh 2?

I’d like to visit...

Ex: Which place would you like to visit, the Museum of History or Ben Thanh Market?

I'd like to visit the Museum of History.

2. Hỏi đáp ai đó đã đi đâu

Khi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó đã đi đâu (đã đi một địa danh nào đó), chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Where did you go + thời gian ở quá khứ?

I went to...

Ex: Where did you go yesterday? - I went to Ha Long Bay.

3. Hỏi đáp ai đó nghĩ gì về nơi đã đến

Khi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó nghĩ gì về nơi đã đến (cảm nghĩ về nơi đã đi), chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

What do you think of + địa danh?

It’s more.. than I expected

Ex: What do you think of Dam Sen Park? Bạn nghĩ gì về công viên Đầm Sen?

It's more exciting than I expected. Nó náo nhiệt hơn tôi mong đợi.

III. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 19

Bài 1. Read and circle a or b.

1. What do you think of Tao Dan Park in Ho Chi Minh City?

It’s more_______than I expected.

a. Interest    b. beautiful

2. _______place would you like to visit, the pagoda or the museum?

I’d like to visit the museum.

a. What    b. Which

3. What do you______of the Temple of Literature?

It’s more interesting than I expected.

a. Think    b. talk

4. Which______would you like to visit, the museum or the park?

I’d like to visit the park.

a. Towm     b. place

Quảng cáo

Đáp án b

Bạn nghĩ gì về công viên Tao Đàn ở thành phố Hồ Chí Minh? - Nó đẹp hơn tớ mong đợi.

Đáp án b

Bạn thích đi thăm nơi nào hơn, chùa hay bảo tàng? - Tớ thích thăm bảo tàng hơn.

Đáp án a

Bạn nghĩ gì về Văn miếu? - Nó thú vị hơn tớ mong đợi.

Đáp án b

Bạn muốn đi thăm nơi nào hơn, bảo tàng hay công viên?

Tớ thích đi công viên hơn.

Bài 2. Read and complete. Use the sentences in the box.

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?

Đáp án: 1. c    2. b    3. d    4. a

Mai: Đây là lần đâu tiên tớ đi thăm thành phố Đà Nẵng.

Quân: Bạn muốn đi thăm một vài nơi thú vị không?

Mai: Có chứ.

Quân: Bạn thích đi nơi nào hơn, Bà Nà Hill hay Cầu Rồng?

Mai: Tớ muốn đi Bà Nà Hill.

Quân: Bạn muốn biết thêm về lịch sử Đà Nẵng không?

Mai: Tất nhiên rồi.

Quân: Được. Tớ sẽ kể cho bạn trên đường đi. Giờ thì đi thôi.

Quảng cáo

Bài 3. Read and complete.

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?

Đáp án: 1. King    2. by    3. Mountain    4. beautiful    5. History

Dịch bài:

Tên tôi là Phong. Sáng hôm qua, tôi đã đi thăm Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ. Tôi tới đó bằng xe buýt cùng các bạn cùng lớp. Ngôi đền nằm ở núi Nghĩa Linh. Nó đẹp hơn tôi mong đợi. Các bạn lớp tôi rất thích ngôi đền này. Họ nói chuyến đi giúp họ biết thêm về con người và lịch sử Việt Nam.

Read again and circle a, b or c.

1. When did Phong and his classmates visit the temple?

a. the day before yesterday.    b. Today.   

c. Yesterday

2. Where is the temple?

a. It’s in Phu Tho Province.

b. It’s in My Tho Province.

c. It’s in Can Tho Province.

3. What does Phong think of the temple?

a. It is more exciting than he expected.

b. It is more interesting than he expected.

c. It is more beautiful than he expected.

4. How did the visit help Phong and his classmates?

a. It helped them to learn more about the beauty of Viet Nam and the people.

b. It helped them to learn more about the history of Viet Nam and the people.

c. It helped them to learn more about the culture of Viet Nam and the people.

Đáp án:

1. c

Phong và các bạn cùng lớp đi thăm đền hôm nào?

Hôm qua.

2. a

Ngôi đền ở đâu?

Nó ở tỉnh Phú Thọ.

3. c

Phong nghĩ sao về ngôi đền?

Nó đẹp hơn cậu ấy mong đợi.

4. b

Chuyến đi giúp ích gì cho Phong và các bạn cùng lớp?

Nó giúp họ biết thêm về con người và lịch sử Việt Nam.

Bài 4. Put the words in order to make sentences.

1. Where / go / did / weekend / you / last

___________________________________?

2. Phu Quoc / I / to / Island / went

___________________________________?

3. Do / of / think / it / you / what

___________________________________?

4. Expected / beautuful / than / it’s / more / I

___________________________________?

5. Phu Quoc / go / next / to / I’ll / Island / year

___________________________________?

Đáp án:

1. Where did you go last weekend?    Cuối tuần trước bạn đã đi đâu?

2. I went to Phu Quoc Island.    Tớ đã đi đảo Phú Quốc.

3. What do you think of it?     Bạn nghĩ sao về nó?

4. It's more beautiful than I expected.    Nó đẹp hơn tớ mong đợi.

5. I'll go to Phu Quoc Island next year.    Năm sau tớ sẽ đi đảo Phú Quốc.

Bài 5. Read and match. (Đọc và nối)

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?
Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập Tiếng Anh lớp 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.