Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân

Với lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân trang 90, 91 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 90

Giải Toán lớp 5 trang 90 Bài 1: Số?

a) 6,8 m = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 dm

0,5 m = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 cm

0,07 m = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 mm

0,23 km = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 m

b) 57 dm = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 m

132 cm = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 m

86 mm = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 m

1291 m = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 km

Lời giải:

a) 6,8 m = 68 dm

0,5 m = 50 cm

0,07 m = 70 mm

0,23 km = 230 m

b) 57 dm = 5,7 m

132 cm = 1,32 m

86 mm = 0,086 m

1291 m = 1,291 km

Giải Toán lớp 5 trang 90 Bài 2: Số?

Quảng cáo

a) 7,5 tấn = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 tạ

0,5 tạ = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 kg

0,07 tấn = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 kg

b) 43 tạ = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 tấn

152 kg = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 tạ

2 537 kg = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 tấn

Lời giải:

a) 7,5 tấn = 75 tạ

0,5 tạ = 50 kg

0,07 tấn = 70 kg

b) 43 tạ = 4,3 tấn

152 kg = 1,52 tạ

2 537 kg = 2,537 tấn

Giải Toán lớp 5 trang 91

Giải Toán lớp 5 trang 91 Bài 3: Số?

a) 3,61 m2 = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 dm2

4,7 m2 = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 cm2

0,6 km2 = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 ha

b) 26 dm2 = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 m2

45 000 m 2 = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 ha

160 ha = Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 km2

Quảng cáo

Lời giải:

a) 3,61 m2 = 361 dm2

4,7 m2 = 47 000 cm2

0,6 km2 = 60 ha

b) 26 dm2 = 0,26 m2

45 000 m2 = 4,5 ha

160 ha = 1,6 km2

Giải Toán lớp 5 trang 91 Bài 4: Tìm số thích hợp cho ô Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5 (theo mẫu):

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5

5 tấn 262 kg = ? tấn

3 tạ 52 kg = ? tạ

6 kg 235 g = ? kg

32 dm2 14 cm2 = ? dm2

5 cm2 6 mm2 = ? cm2

54 m2 3 dm2 = ? m2

Quảng cáo

Lời giải:

* 5 tấn 262 kg = ? tấn

Cách làm: 5 tấn 262 kg = 5 tấn + 262 kg = 5 tấn + 0,262 tấn = 5,262 tấn

Vậy 5 tấn 262 kg = 5,262 tấn

* 3 tạ 52 kg = ? tạ

Cách làm: 3 tạ 52 kg = 3 tạ + 52 kg = 3 tấn + 0,52 tấn = 3,52 tấn

Vậy 3 tạ 52 kg = 3,52 tạ

* 6 kg 235 g = ? kg

Cách làm: 6 kg 235 g = 6 kg + 255 g = 6 kg + 0,235 kg = 6,235 kg

Vậy 6 kg 235 g = 6,235 kg

* 32 dm2 14 cm2 = ? dm2

Cách làm: 32 dm2 14 cm2 = 32 dm2 + 0,14 cm2 = 32,14 dm2

Vậy 32 dm2 14 cm2 = 32,14 dm2

* 5 cm2 6 mm2 = ? cm2

Cách làm: 5 cm2 6 mm2 = 5 cm2 + 0,06 mm2 = 5,06 cm2

Vậy 5 cm2 6 mm2 = 5,06 cm2

* 54 m2 3 dm2 = ? m2

Cách làm: 54 m2 3 dm2 = 54 m2 + 0,03 dm2 = 54,03 m2

Vậy 54 m2 3 dm2 = 54,03 m2

Giải Toán lớp 5 trang 91 Bài 5: Một thanh gỗ dài 3,7 m. Một người thợ mộc cắt đi 4 đoạn, trong đó 1 đoạn dài 70 cm và 3 đoạn còn lại mỗi đoạn dài 40 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu mét?

Toán lớp 5 Cánh diều Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | Giải Toán lớp 5

Lời giải:

Đổi 70 cm = 0,7 m

40 cm = 0,4 m

Độ dài đoạn gỗ bị cắt đi là:

0,7 + 0,4 × 3 = 1,9 (m)

Thanh gỗ còn lại dài số mét là:

3,7 – 1,9 = 1,8 (m)

Đáp số: 1,8 m

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Toán lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 5 Tập 1 và Tập 2 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên