Bài tập trắc nghiệm trang 123, 124, 125 SBT Sinh học 7

Bài tập trắc nghiệm trang 123, 124, 125 SBT Sinh học 7

Bài 1 trang 123 SBT Sinh học 7: Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật

A. có khả năng thụ tinh trong.

B. có khả năng bắt mồi.

C. có sự vận động và di chuyển.

D. có khả năng phản ứng với môi trường.

Quảng cáo

Đáp án C

Bài 2 trang 123 SBT Sinh học 7: rong sự phát triển của giới Động vật, sự hoàn chỉnh của cơ quan vận động, di chuyển là sự phức tạp hoá

A. từ chưa có chi đến thiếu chi rồi đủ chi phân hoá thành nhiều bộ phận.

B. từ chưa có chi đến có chi phân hoá thành nhiều bộ phận.

C. từ số chi chưa hoàn chỉnh đến đủ chi phân hoá thành nhiều bộ phận.

D. từ đủ chi tiến tới tiêu giảm một số chi để tiết kiệm năng lượng cho cơ thể.

Đáp án B

Bài 3 trang 123 SBT Sinh học 7: Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo cơ quan hô hấp ở động vật là

A. tế bào chưa phân hoá → trao đổi khí qua bề mặt cơ thể → xuất hiện mang, hình thành ống khí → xuất hiện phổi.

B. trao đổi khí qua bề mặt cơ thể → xuất hiện mang, hình thành ống khí → xuất hiện phổi.

C. tế bào chưa phân hoá → xuất hiện mang → trao đổi khí qua bề mặt cơ thể, hình thành ống khí → xuất hiện phổi.

D. tế bào chưa phân hoá → trao đổi khí qua bề mặt cơ thể → xuất hiện mang → xuất hiện phổi, hình thành ống khí.

Đáp án A

Bài 4 trang 124 SBT Sinh học 7: Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo hệ thần kinh ở động vật là

A. thần kinh ống → thần kinh chuỗi hạch → thần kinh lưới → chưa phân hoá.

B. chưa phân hoá → thần kinh lưới → thần kinh chuỗi hạch → thần kinh ống.

C. thần kinh ống → thần kinh chuỗi hạch → thần kinh lưới.

D. thần kinh lưới → thần kinh ống → thần kinh chuỗi hạch.

Đáp án B

Bài 5 trang 124 SBT Sinh học 7: Các hình thức sinh sản ở động vật là

A. hữu tính, phân đôi.     B. nảy chồi, phân đôi.

C. vô tính, nảy chồi.     D. vô tính và hữu tính.

Đáp án D

Bài 6 trang 124 SBT Sinh học 7: Sinh sản hữu tính ưu thế hơn sinh sản vô tính vì

A. nâng cao được tỉ lệ thụ tinh.

B. nâng cao được tỉ lệ sống sót.

C. thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở vật nuôi.

D. cả A, B và C.

Đáp án D

Bài 7 trang 124 SBT Sinh học 7: Các đặc điểm thể hiện sự tiến hoá trong sinh sản ở động vật là

A. từ thụ tinh ngoài tiến tới thụ tinh trong.

B. từ đẻ trứng tiến tới đẻ con, từ con sinh ra không được chăm sóc tiến tới con sinh ra được chăm sóc.

C. từ sự phát triển phôi có biến thái đến phát triển trực tiếp, từ phôi phát triển không có nhau thai đến có nhau thai.

D. cả A, B và C.

Đáp án D

Bài 8 trang 124 SBT Sinh học 7: Lưỡng cư cổ bắt nguồn từ

A. cá vây chân cổ.     B. bò sát cổ.

C. chim cổ.     D. thú cổ.

Đáp án A

Bài 9 trang 124 SBT Sinh học 7: Bò sát cổ bắt nguồn từ

A. cá vây chân cổ.     B. lưỡng cư cổ.

C. chim cổ.     D. thú cổ.

Đáp án B

Bài 10 trang 125 SBT Sinh học 7: Thú cổ bắt nguồn từ

A. cá vây chân cổ.     B. lưỡng cư cổ.

C. chim cổ.     D. bò sát cổ.

Đáp án D

Bài 11 trang 125 SBT Sinh học 7: Cây phát sinh giới Động vật có ý nghĩa

A. biết được có bao nhiêu loài được hình thành.

B. thấy được mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau.

C. so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác.

D. cả B và C.

Đáp án D

Bài 12 trang 125 SBT Sinh học 7: Chọn từ, cụm từ cho sẵn để điền vào chỗ trông trong các cảu sau cho phù hợp:

Trong quá trình tiến hoá của giới Động vật, đã có hiện tượng ............. (1).............. cơ thể. Những dạng động vật (2) về sau càng có............. (3)............... và phân hoá phức tạp, hoàn thiện hơn.

A. phức tạp hoá tổ chức cơ thể     B. xuất hiện

C. cấu tạo phức tạp     D. phân hoá

Đáp án 1. A

2. B

3. C

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Sinh học 7 (SBT Sinh học 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Sinh học lớp 7 | Giải SBT Sinh học 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Sinh học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

chuong-7-su-tien-hoa-cua-dong-vat.jsp

Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học