SBT Tiếng Anh 10 trang 45 Unit 6 Pronunciation - Global success (Kết nối tri thức)



Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 45 Unit 6 Pronunciation sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 45 Unit 6 Pronunciation - Global success (Kết nối tri thức)

(trang 45 SBT Tiếng Anh 10 Global success):Read the sentences and underline the three-syllable adjectives and verbs. Mark (‘) the stressed syllables and practise reading the sentences. (Đọc các câu và gạch chân các tính từ và động từ ba âm tiết. Đánh dấu (‘) vào các âm tiết được nhấn trọng âm và luyện đọc các câu.)

1. Women can work as science and technical officers.

2. Our aim is to develop children's social skills.

3. Men and women can be different in their career choices.

4. Tereshkova learnt how to parachute at a local flying club.

5. Education is important in fighting for equality between the genders.

6. They will discover new ways of thinking.

7. We should all celebrate her success as a surgeon.

8. In many places men and women still have an unequal status.

Đáp án:

Quảng cáo

SBT Tiếng Anh 10 trang 45 Unit 6 Pronunciation | Global success (Kết nối tri thức) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Hướng dẫn dịch:

1. Phụ nữ có thể làm cán bộ khoa học và kỹ thuật.

2. Mục đích của chúng tôi là phát triển các kỹ năng xã hội của trẻ em.

3. Đàn ông và phụ nữ có thể khác nhau trong lựa chọn nghề nghiệp của họ.

4. Tereshkova học cách nhảy dù tại một câu lạc bộ bay địa phương.

5. Giáo dục rất quan trọng trong việc đấu tranh cho sự bình đẳng giữa các giới tính.

6. Họ sẽ khám phá ra những cách suy nghĩ mới.

7. Tất cả chúng ta nên ăn mừng thành công của cô ấy với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật.

8. Ở nhiều nơi, nam và nữ vẫn có tình trạng bất bình đẳng.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-gender-equality.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học