SBT Tiếng Anh 10 trang 45, 46 Unit 6 Vocabulary - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 45, 46 Unit 6 Vocabulary sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 45, 46 Unit 6 Vocabulary - Global success (Kết nối tri thức)

Bài 1 (trang 45 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Find eight words you have learnt in this unit and write them in the space (Tìm 8 từ bạn đã học trong bài này và viết chúng vào chỗ trống)

Đáp án:

Quảng cáo

SBT Tiếng Anh 10 trang 45, 46 Unit 6 Vocabulary | Global success (Kết nối tri thức) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Bài 2 (trang 45 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Complete the sentences using the correct forms of the words in 1 if necessary. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của các từ trong 1 nếu cần.)

1. She's studying at a medical school to become a …

2. We were lucky to have Mr Xuan Truong as our first … teacher in our primary school.

3. Boys and girls are not always … equally around the world.

4. A … teacher needs a lot of patience and passion.

5. The same job opportunities should be given to both ….

6. It's necessary for an airline … to have good health.

7. Women can work as science and technical … in the army.

8. Giris and women should never stop fighting for … rights.

Đáp án:

Quảng cáo

1. surgeon

2. male

3. treated

4. kindergarten

5. genders

6. pilot

7. officer

8. equal

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy đang học tại một trường y khoa để trở thành một bác sĩ phẫu thuật.

2. Chúng tôi thật may mắn khi có thầy Xuân Trường là giáo viên nam đầu tiên của chúng tôi ở trường tiểu học của chúng tôi.

3. Con trai và con gái không phải lúc nào cũng được đối xử bình đẳng trên khắp thế giới.

4. Một giáo viên mẫu giáo cần rất nhiều kiên nhẫn và đam mê.

5. Cơ hội việc làm giống nhau nên được trao cho cả hai giới.

6. Đối với một phi công hàng không thì cần phải có một sức khỏe tốt.

7. Phụ nữ có thể làm cán bộ khoa học và kỹ thuật trong quân đội.

8. Giris và phụ nữ đừng bao giờ ngừng đấu tranh cho quyền bình đẳng.

Bài 3 (trang 46 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)

1. … might be seen as a way to protect young girls from violence

A. Child benefitB. Child marriageC. Child motherD. Child labour

2. Girls who receive a(n) … are less likely to marry young.

A. educationB. jobC. teachingD. training

3. In many places, women have to work longer to earn the same … of money as men.

A. numberB. totalC. amountD. list

4. Jobs that are traditionally done by women are normally … jobs.

A. well-paidB. high-payingC. well-payingD. low-paying

5. Governments, organisations, and individuals must work together to achieve gender …

A. inequalityB. differenceC. equalityD. similarity

6. Women can be as … strong as men.

A. mentallyB. mentalC. spiritualD. spiritually

7. It is interesting to know that army women and men earn … pay.

A equallyB. equalC. unequallyD. unequal

8. Women in the army have a good chance to be …

A promoteB. promotionC. promotingD. promoted

Đáp án:

Quảng cáo

1. B

2. A

3. C

4. D

5. C

6. A

7. B

8. D

Hướng dẫn dịch:

1. Kết hôn trẻ em có thể được coi là một cách để bảo vệ các cô gái trẻ khỏi bạo lực

2. Những cô gái được giáo dục thường ít có khả năng lấy chồng trẻ hơn.

3. Ở nhiều nơi, phụ nữ phải làm việc lâu hơn để kiếm được số tiền tương đương với nam giới.

4. Những công việc do phụ nữ làm theo truyền thống thường là những công việc được trả lương thấp.

5. Chính phủ, tổ chức và cá nhân phải hợp tác để đạt được bình đẳng giới.

6. Phụ nữ có thể mạnh mẽ về mặt tinh thần như đàn ông.

7. Thật thú vị khi biết rằng phụ nữ và nam giới trong quân đội được trả lương ngang nhau.

8. Phụ nữ trong quân đội có cơ hội tốt để được thăng chức.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-gender-equality.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học