SBT Tiếng Anh 10 trang 68, 69 Unit 9 Vocabulary - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 68, 69 Unit 9 Vocabulary sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 68, 69 Unit 9 Vocabulary - Global success (Kết nối tri thức)

Bài 1 (trang 68 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Complete the following sentences with the words / phrases from the box. (Hoàn thành các câu sau với các từ / cụm từ trong hộp.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 68, 69 Unit 9 Vocabulary | Global success (Kết nối tri thức) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

Quảng cáo

1. deforestation

2. extreme weather

3. global warming

4. air pollution

5. endangered animals

6. natural habitat

7. balance of an ecosystem

8. biodiversity

Hướng dẫn dịch:

1. Phá rừng là việc chặt phá rừng tự nhiên.

2. Thời tiết khắc nghiệt bao gồm các hiện tượng khí hậu bất thường như sóng nhiệt hoặc lũ lụt.

3. Sự nóng lên toàn cầu đề cập đến sự gia tăng nhiệt độ của bầu khí quyển trái đất.

4. Ô nhiễm không khí xảy ra khi không khí có chứa các khí độc hại.

5. Động vật nguy cấp là động vật có nguy cơ biến mất.

6. Môi trường sống tự nhiên là môi trường mà động vật, thực vật sinh sống bình thường.

7. Cân bằng của một hệ sinh thái đề cập đến cách động vật, thực vật và các sinh vật sống và không sống khác tương tác và hỗ trợ lẫn nhau.

8. Đa dạng sinh học đề cập đến tất cả các loại thực vật và động vật trong một khu vực cụ thể.

Bài 2 (trang 68-69 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Choose the correct word to complete each sentence. (Chọn từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)

1. Do you think we are doing enough to protect / prevent wild animals?

2. We had a discussion about global / world warming this morning.

3. Air pollution is a serious / practical problem in many major cities.

4. Some animals lose their habitats because of deforestation / biodiversity.

5. Illegal trade in animal body parts / sections can lead to the disappearance of many animals.

6. High levels of pollution can upset the balance / average of an ecosystem.

7. Animals should be kept in their natural habitats / habitation.

8. Air pollution is a serious problem because it damages / causes people's health.

Đáp án:

Quảng cáo

1. protect

2. global

3. serious

4. deforestation

5. parts

6. balance

7. habitats

8. damages

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có nghĩ rằng chúng ta đang làm đủ để bảo vệ động vật hoang dã?

2. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận về sự nóng lên toàn cầu vào sáng nay.

3. Ô nhiễm không khí là một vấn đề nghiêm trọng ở nhiều thành phố lớn.

4. Một số loài động vật bị mất môi trường sống vì nạn phá rừng.

5. Buôn bán bất hợp pháp các bộ phận cơ thể động vật có thể dẫn đến sự biến mất của nhiều loài động vật.

6. Mức độ ô nhiễm cao có thể làm đảo lộn sự cân bằng của một hệ sinh thái.

7. Động vật nên được giữ trong môi trường sống tự nhiên của chúng.

8. Ô nhiễm không khí là một vấn đề nghiêm trọng vì nó gây tổn hại đến sức khỏe của con người.

Bài 3 (trang 69 SBT Tiếng Anh 10 Global success): There is a mistake in each sentence. Find and correct it. (Có một lỗi sai trong mỗi câu. Tìm và sửa nó.)

1. Are you sure you know how to protect the environmental?

2. Deforest continues at an alarming rate in many parts of the world.

3. Saola is one of the most critically endanger animals in the world.

4. The presentation focuses on the solutions to air pollute.

5. The project encourages students to take practice actions to make their surrounding environment better.

6. Extreme weather events are serious consequences of globe warming.

7. Let's observe the biodiversify you find in the garden and discuss its benefits.

8. Don't drop litter in the street. It will pollution the environment.

Đáp án:

Quảng cáo

1. environmental -› environment

2. Deforest -› Deforestation

3. endanger -› endangered

4. pollute -› pollution

5. practice -› practical

6. globe -› global

7. biodiversify -› biodiversity

8. pollution -› pollute

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có chắc mình biết cách bảo vệ môi trường?

2. Nạn phá rừng tiếp tục ở mức báo động ở nhiều nơi trên thế giới.

3. Sao la là một trong những loài động vật cực kỳ nguy cấp trên thế giới.

4. Bài thuyết trình tập trung vào các giải pháp chống ô nhiễm không khí.

5. Dự án khuyến khích học sinh thực hiện các hành động thiết thực để làm cho môi trường xung quanh tốt hơn.

6. Các hiện tượng thời tiết cực đoan là hậu quả nghiêm trọng của sự nóng lên toàn cầu.

7. Hãy quan sát sự đa dạng sinh học mà bạn tìm thấy trong vườn và thảo luận về lợi ích của nó.

8. Không vứt rác bừa bãi trên đường phố. Nó sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-preserving-the-environment.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học