Giải SBT Tiếng Anh 11 Unit 4: WritingUnit 4: Volunteer Work

D. Writing (trang 37-38 SBT Tiếng Anh 11)

Exercise 1. Rewrite the following sentences, using an infinitive or a present participle to replace a relative clause. (Viết lại những câu sau sử dụng dạng nguyên thể "to V" hoặc hiện tại hoàn thành để thay thế mệnh đề quan hệ.)

Examples (Ví dụ):

Quảng cáo

The first man that we must see is Tom.

⇒ The first man to see is Tom.

The people who wish to go on the tour are waiting in the lobby.

⇒ The people wishing to go on the tour are waiting in the lobby.

Đáp án:

1. Minh is the last boy to leave the boat.

2. My son has a lot of books to read.

Quảng cáo

3. My mother has something to do in the kitchen.

4. The children need a garden to play in.

5. The man waiting for the bus over there often shelters in my doorway.

6. The boys attending this school have to wear uniform.

7. Bill, wanting to make an impression on Ann, took her to the cave.

Hướng dẫn dịch:

1. Minh là người cuối cùng rời thuyền.

2. Con trai tôi có rất nhiều sách để đọc.

Quảng cáo

3. Mẹ tôi có điều gì đó để làm trong nhà bếp.

4. Các em cần một khu vườn để chơi.

5. Người đàn ông đang chờ xe buýt ở đằng kia thường trú ở ngưỡng cửa nhà tôi.

6. Các bé trai theo học trường này phải mặc đồng phục.

7. Bill, đang muốn tạo ấn tượng với Ann, đã đưa cô đến hang động.

Exercise 2. Write a passage about Oxfam, using the following suggestions. (Viết đoạn văn về Oxfam sử dụng các gợi ý sau.)

Bài mẫu:

Quảng cáo

Oxfam is a charitable organization that was existed since the early 1940s. It was originally founded to help feed starving children in European countries during the Second World War. Oxfam has been working in almost every country all over the world.

Oxfam funds relatively small-scale, inexpensive but quite effective projects. Oxfam’s projects involve feeding starving children, providing education for disadvantaged children, giving care and comfort to the poor and the sick, rebuilding people’s own lives, carrying out irrigation work, planting trees, clearing roads, building schools and hospitals.

Oxfam pays special attention to many poor countries in the Third World, that’s in Latin America, Asia, and Africa. Oxfam’s money comes entirely from voluntary contributions from the general public.

Hướng dẫn dịch:

Oxfam là một tổ chức từ thiện đã tồn tại từ đầu những năm 1940. Ban đầu nó được thành lập để giúp nuôi trẻ em đói khát ở các nước Châu Âu trong Thế chiến II. Oxfam đã hoạt động tại hầu hết mọi quốc gia trên thế giới.

Oxfam tài trợ các dự án tương đối nhỏ, không tốn kém nhưng khá hiệu quả. Các dự án của Oxfam liên quan đến việc cho trẻ ăn kiêng, chăm sóc trẻ em thiệt thòi, chăm sóc và an ủi người nghèo và người ốm, xây dựng lại cuộc sống của người dân, thực hiện công việc tưới tiêu, trồng cây, dọn dẹp đường xá, xây trường học và bệnh viện.

Oxfam đặc biệt quan tâm đến nhiều nước nghèo trong thế giới thứ ba, đó là ở Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi. Tiền của Oxfam hoàn toàn do đóng góp tự nguyện của công chúng.

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 11(SBT Tiếng Anh 11) khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-volunteer-work.jsp