SBT Tiếng Anh 7 trang 8, 9 Unit 1 Writing - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 8, 9 Unit 1 Writing sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 8, 9 Unit 1 Writing - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 8 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Make sentences, using the words and phrases below to help you. You can change the words / phrases or add necessary words. (Đặt câu, sử dụng các từ và cụm từ bên dưới để giúp bạn. Bạn có thể thay đổi các từ / cụm từ hoặc thêm các từ cần thiết.)

1. I / like / garden / because / I/ love / plants / flowers.

2. My sister / not like / horse riding / because / she / afraid of / horses.

3. Make / models / develop / your / creativity.

4. Collect / stamps / help / you / be / more / patient.

5. Jog / make / you / strong / and / reduce / stress.

Đáp án:

Quảng cáo

1. I like gardening because I love plants and flowers.

2. My sister doesn't like horse riding because she's afraid of horses.

3. Making models develops your creativity.

4. Collecting stamps helps you be more patient.

5. Jogging makes you strong and reduces your stress.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thích làm vườn vì tôi yêu cây cối và hoa lá.

2. Em gái tôi không thích cưỡi ngựa vì cô ấy sợ ngựa.

3. Làm mô hình phát triển khả năng sáng tạo của bạn.

4. Thu thập tem giúp bạn kiên nhẫn hơn.

5. Chạy bộ giúp bạn mạnh mẽ và giảm căng thẳng cho bạn.

2 (trang 9 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Do you like the activities in the pictures below? Write true sentences about yourself. Remember to use verbs of liking / disliking + V-ing. Add one reason for each activity. (Bạn có thích những hoạt động trong những bức tranh dưới đây không? Viết những câu chân thực về bản thân. Hãy nhớ sử dụng các động từ thích / không thích + V-ing. Thêm một lý do cho mỗi hoạt động.)

Ví dụ: I love horse riding because I love horses.

Hướng dẫn dịch: Tôi thích cưỡi ngựa bởi vì tôi yêu ngựa.

Quảng cáo

3 (trang 9 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Think about your dad / mum and his / her hobby. Fill in the word web. Then write a short paragraph of about 70 words about your dad's / mum's hobby. (Nghĩ về bố / mẹ của bạn và sở thích của ông / bà ấy. Điền vào từ web. Sau đó, viết một đoạn văn ngắn khoảng 70 từ về sở thích của bố / mẹ bạn.)

SBT Tiếng Anh 7 trang 8, 9 Unit 1 Writing | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Gợi ý:

Playing badminton is my mom’s hobby. She started playing badminton many years ago. She usually plays with my family members. She has to rent the playing court and buy rackets and shuttlecock to play badminton. She loves it because it helps her to keep fit.

Hướng dẫn dịch:

Chơi cầu lông là sở thích của mẹ tôi. Bà ấy bắt đầu chơi cầu lông từ nhiều năm trước. Bà ấy thường chơi với các thành viên trong gia đình tôi. Bà ấy phải thuê sân chơi và mua vợt, quả cầu để chơi cầu lông. Bà ấy ấy thích nó vì nó giúp bà ấy giữ dáng.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-my-hobbies.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học