SBT Tiếng Anh 7 trang 12, 13 Unit 2 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 12, 13 Unit 2 Speaking sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 12, 13 Unit 2 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 12 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Work in pairs. Discuss the tips below. Tick (V) the tips you think good for your health and cross (X) the ones that are not (Làm việc theo cặp. Thảo luận về các mẹo bên dưới. Đánh dấu (V) những lời khuyên bạn cho là tốt cho sức khỏe của mình và gạch chéo (X) những lời khuyên không tốt)

1. Don't hate people.

2. Skip breakfast to lose weight.

3. Exercise every day.

4. Eat until you feel 100% full.

5. Take a bath once a day.

6. Have a balanced diet for a long life.

7. Change your pillow cover once a month.

8. Keep warm in winter.

(Học sinh tự đưa ra lựa chọn)

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

1. Đừng ghét mọi người.

2. Bỏ bữa sáng để giảm cân.

3. Tập thể dục mỗi ngày.

4. Ăn cho đến khi bạn cảm thấy no 100%.

5. Tắm mỗi ngày một lần.

6. Có một chế độ ăn uống cân bằng để có một cuộc sống lâu dài.

7. Thay vỏ gối mỗi tháng một lần.

8. Giữ ấm vào mùa đông.

2 (trang 12 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Discuss and give reason(s) why you agree or disagree with a tip. Then share your ideas with the class (Thảo luận và đưa ra (các) lý do tại sao bạn đồng ý hoặc không đồng ý với một mẹo. Sau đó, chia sẻ ý tưởng của bạn với cả lớp)

Ví dụ 1:

A: We agree with tip Number 1.

B: Why?

A: Because hating makes you tired.

Ví dụ 2:

A: We don't agree with tip Number 1.

B: Why not?

A: Because there are bad people, and we naturally hate them.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Ví dụ 1:

A: Chúng tôi đồng ý với mẹo Số 1.

B: Tại sao?

A: Bởi vì ghét làm cho bạn mệt mỏi.

Ví dụ 2:

A: Chúng tôi không đồng ý với mẹo Số 1.

B: Tại sao không?

A: Bởi vì có những người xấu, và chúng ta tự nhiên ghét họ.

3 (trang 13 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Work in groups. Discuss and take notes of three things you can do to keep your house clean. Then share it with your class. (Làm việc nhóm. Thảo luận và ghi chú lại ba điều bạn có thể làm để giữ cho ngôi nhà của mình sạch sẽ. Sau đó, chia sẻ nó với lớp của bạn.)

Quảng cáo

(Học sinh tự đưa ra lựa chọn)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-health.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên