SBT Tiếng Anh 7 trang 16 Unit 3 Pronunciation - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 16 Unit 3 Pronunciation sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 16 Unit 3 Pronunciation - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 16 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Circle the word with the underlined part pronounced differently. Say the words aloud (Khoanh tròn từ có phần gạch chân được phát âm khác. Nói to các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 16 Unit 3 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

1. B

2. A

3. D

4. C

5. C

2 (trang 16 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Look at the verbs in past form with -ed in the dialogue. Single-underline the ones with the ending sound /t/, double-underline the ones with the ending sound /d/, and triple-underline the ones with the endingsound /id/. Then act out the dialogue with a friend. (Nhìn vào các động từ ở dạng quá khứ với -ed trong cuộc đối thoại. Gạch chân đơn những cái có âm cuối /t/, gạch dưới đôi những cái có âm cuối /d/ và gạch chân ba những cái có âm cuối /id/. Sau đó, thực hiện cuộc đối thoại với một người bạn.)

Mark: ….. So, what did you do last weekend?

Lan: I joined my friends in doing some volunteer activities at my school.

Mark: What did you do?

Lan: We planted new trees and watered the vegetables in the school garden.

Mark: That's great. When did you start doing these activities?

Lan: We started these activities three years ago. How about you? What did you do?

Mark: Me? I stayed at home. My brother and I listened to some music and watched some movies.

Lan: That sounds interesting!

Mark: Yes. That was on Saturday. On Sunday, we played board games and enjoyed some food that mum cooked.

Đáp án:

Quảng cáo

SBT Tiếng Anh 7 trang 16 Unit 3 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch:

Mark:… .. Vậy cuối tuần trước bạn đã làm gì?

Lan: Tôi đã cùng bạn bè tham gia một số hoạt động tình nguyện ở trường tôi.

Mark: Bạn đã làm gì?

Lan: Chúng tôi đã trồng cây mới và tưới rau trong vườn trường.

Mark: Điều đó thật tuyệt. Bạn bắt đầu thực hiện những hoạt động này khi nào?

Lan: Chúng tôi đã bắt đầu những hoạt động này từ ba năm trước. Còn bạn thì sao? Bạn đã làm gì?

Mark: Tôi? Tôi đã ở nhà. Tôi và anh trai đã nghe một số bản nhạc và xem một số bộ phim.

Lan: Nghe thú vị đấy!

Mark: Có. Đó là vào thứ Bảy. Vào Chủ nhật, chúng tôi chơi trò chơi trên bàn và thưởng thức một số món ăn mẹ nấu.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-community-service.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học