SBT Tiếng Anh 7 trang 35 Unit 5 Pronunciation - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 35 Unit 5 Pronunciation sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 35 Unit 5 Pronunciation - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 35 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Find the word whose underlined part has a different sound. Say the words aloud (Tìm từ có phần gạch chân có âm khác. Nói to các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 35 Unit 5 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

2 (trang 35 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Give the names of the following pictures. Then read the words aloud. (The first letter of each word is given) (Cho biết tên của các hình sau. Sau đó đọc to các từ. (Chữ cái đầu tiên của mỗi từ được cho))

SBT Tiếng Anh 7 trang 35 Unit 5 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

1. omelette (trứng ốp la)

2. pork (thịt lợn)

3. pot (nồi)

4. fork (dĩa)

5. fox (cáo)

6. sauce (nước sốt)

Now put the words in the correct columns (Bây giờ hãy đặt các từ vào các cột chính xác)

Đáp án:

SBT Tiếng Anh 7 trang 35 Unit 5 Pronunciation | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-vietnamese-food-and-drink.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học