SBT Tiếng Anh 7 trang 45 Unit 6 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 45 Unit 6 Speaking sách Global success Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Global sucess.

SBT Tiếng Anh 7 trang 45 Unit 6 Speaking - Global success (Kết nối tri thức)

Quảng cáo

1 (trang 45 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Match the questions (1 - 6) with the answers (a - f). Then practise them with your partner (Nối câu hỏi (1 - 6) với câu trả lời (a - f). Sau đó thực hành chúng với bạn)

SBT Tiếng Anh 7 trang 45 Unit 6 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Đáp án:

Quảng cáo

1. c

2. a

3. e

4. d

5. f

6. b

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn muốn đến thăm trường nào? - Trường THCS Nguyễn Tất Thành.

2. Bạn muốn đi khi nào? - Vào thứ bảy.

3. Bạn muốn đến đó bằng cách nào? - Bằng xe khách.

4. Bạn muốn gặp ai? - Hiệu trưởng và các học sinh.

5. Bạn muốn xem gì? - Cơ sở vật chất của trường.

6. Bạn muốn làm gì? - Tham gia một số hoạt động ngoài trời.

2 (trang 45 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Make a conversation with a partner and complete the table. You can use the questions in 1 (Thực hiện một cuộc trò chuyện với một bạn và hoàn thành bảng. Bạn có thể sử dụng các câu hỏi trong bài 1)

SBT Tiếng Anh 7 trang 45 Unit 6 Speaking | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Tên trường

Thời gian để thăm

Loại phương tiện giao thông

Những người để gặp gỡ

Cơ sở vật chất trường học

Các hoạt động ngoài trời

3 (trang 45 SBT Tiếng Anh 7 Global success): Work in pairs. Talk about the school you want to visit. You can use the information in the table in 2 (Làm việc theo cặp. Nói về trường bạn muốn đến thăm. Bạn có thể sử dụng thông tin trong bảng trong bài 2)

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 Global success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Tiếng Anh 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-the-first-university-in-viet-nam.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học