Bài 1.5 trang 7 SBT Toán 7 Tập 1Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 1.5 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 1: So sánh Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 (b > 0) và Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 (n ∈ N*)

Quảng cáo

Lời giải:

TH1: Nếu a < b ⇒ an < bn ⇒ ab + an < ab + bn

hay a(b + n) < b.(a + n)

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

TH2: Nếu a > b ⇒ an > bn ⇒ ab + an > ab + bn

hay a(b + n) > b(a + n) Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

TH3: Nếu a = b Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 1 Chương 1 Đại Số khác:

Quảng cáo

Mục lục Giải sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) theo chương:

Loạt bài Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-1-tap-hop-q-cac-so-huu-ti.jsp