Bài 77 trang 22 SBT Toán 7 Tập 1Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 77 trang 22 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tính số học sinh của lớp 7A và 7B biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của 2 lớp là 8:9

Lời giải:

Quảng cáo

Gọi x, y lấn lượt là số học sinh của lớp 7A và 7B

(x,y ∈ N*)

Theo đề bài ta có: x : y = 8: 9 và y –x =5

Suy ra:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Vậy lớp 7A có 40 học sinh, lớp 7B có 45 học sinh

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 8 Chương 1 Đại Số khác:

Quảng cáo

Mục lục Giải sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) theo chương:

Loạt bài Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-8-tinh-chat-cua-day-ti-so-bang-nhau.jsp