Toán lớp 5 Bài 15 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Trọn bộ lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 15 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều giúp học sinh lớp 5 làm bài tập Toán lớp 5 Bài 15 dễ dàng hơn.

Giải Toán lớp 5 Bài 15 (sách mới cả ba sách)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 Bài 15 Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 5 Bài 15 Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 5 Bài 15 Cánh diều

Quảng cáoLưu trữ: Giải Toán lớp 5 Bài 15 (sách cũ)

A. Hoạt động cơ bản

Câu 1.(Trang 40 Toán 5 VNEN Tập 1:Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trả lời:

1hm2 = 100dam2 Đ 80dam2 = 8hm2 S
1dam25m2 = 15m2 S 1hm2 = 10000m2 Đ
1002m2 = 10Giải Toán 5 VNEN Bài 15: Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích dam2 Đ 108dam2 = 1Giải Toán 5 VNEN Bài 15: Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích hm2 Đ

Câu 2.(Trang 41 Toán 5 VNEN Tập 1): Em đọc kĩ: sgk

Câu 3.(Trang 41 Toán 5 VNEN Tập 1): Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn (sgk)

Câu 4.(Trang 41 Toán 5 VNEN Tập 1): Đọc, viết các số đo diện tích:

a. Đọc các số đo diện tích: 18mm2; 603mm2; 1400mm2

b. Viết các số đo diện tích:

   ● Một trăm tám mươi lăm mi-li-mét vuông

   ● Hai nghìn ba trăm mười mi -li-mét vuông

Trả lời:

   ● 18mm2: Mười tám mi-li-mét vuông

   ● 603mm2: Sáu trăm linh ba mi-li-mét vuông

   ● 1400mm2: Một nghìn bốn trăm mi-li-mét vuông

- Viết số đo diện tích:

   ● Một trăm tám mươi lăm mi-li-mét vuông: 180mm2

   ● Hai nghìn ba trăm mười mi -li-mét vuông: 2310mm2

B. Hoạt động thực hành

Câu 1.(Trang 42 Toán 5 VNEN Tập 1): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

   7cm2 = ... mm2;

   2m2 = ... cm2;

   15km2 = ... hm2;

   12hm2 = ... m2;

   15m2 8dm2 = ... dm2;

   3dam2 22m2= ... m2.

Trả lời:

   7cm2 = 700 mm2

   2m2 = 20000 cm2

   15km2 = 1500 hm2

   12hm2 = ..120000 m2

   15m2 8dm2 = 1508 dm2

   3dam2 22m2= 322 m2

Câu 2.(Trang 42 Toán 5 VNEN Tập 1): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

   800mm2 = ... cm2

   2600dm2 = ... m2

   80 000m2 = ... hm2

   1000hm2 = km2

   150cm2 = ... dm2 ... cm2

   201m2 = ... dam2 ... m2

Trả lời:

   800mm2 = 8 cm2

   2600dm2 = 26 m2

   80 000m2 = 8 hm2

   1000hm2 = 10 km2

   150cm2 = 1 dm2 50 cm2

   201m2 = 2 dam2 1 m2

Câu 3.(Trang 42 Toán 5 VNEN Tập 1): Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Toán 5 VNEN Bài 15: Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 15: Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Câu 4.(Trang 42 Toán 5 VNEN Tập 1):

a. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

   8m2 36dm2;

   19m28dm2

b. Viết các số đo sau dưới dạng số đo đơn vị là xăng-ti-mét vuông:

   4dm245cm2;

   14dm285cm2;

   105dm2 6cm2.

Trả lời:

a. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

   8m2 36dm2 = 836dm2;

   19m28dm2 = 1908dm2

b. Viết các số đo sau dưới dạng số đo đơn vị là xăng-ti-mét vuông:

   4dm245cm2 = 445cm2;

   14dm285cm2 = 1485cm2;

   105dm2 6cm2 = 10506cm2

Câu 5.(Trang 42 Toán 5 VNEN Tập 1): Điền dấu < = > :

   2dm28cm2 ... 208cm2

   4m248dm2 ... 5m2

   400mm2 ... 398 cm2

   61km2 ... 610hm2

Trả lời:

   2dm28cm2 ... 208cm2 ⇒ 208cm2 = 208cm2

   4m248dm2 ... 5m2 ⇒ 448dm2 < 500dm2

   400mm2 ... 398 cm2 ⇒ 400mm2 < 39800 cm2

   61km2 ... 610hm2 ⇒ 6100hm2 > 610hm2

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1.(Trang 42 Toán 5 VNEN Tập 1):

- Trước kia ở vùng đồng bằng Bắc Bộ người ta sử dụng đơn vị đo diện tích ruộng đất là mẫu, sào, thước. Mỗi mẫu bằng 3600m2, một mẫu bằng 10 sào, một sào bằng 15 thước. Em hãy tính xem một sào bằng bao nhiêu mét vuông, một thước bằng bao nhiêu mét vuông?

Trả lời:

- Một sào có số mét vuông là:

   3600 : 10 = 360 (m2)

- Một thước bằng số mét vuông là:

   360 : 15 = 24 (m2)

Đáp số:

   1 sào 360 m2

   1 thước 24 m2

Câu 2.(Trang 42 Toán 5 VNEN Tập 1):

- Ở các tỉnh phía Nam còn sử dụng đơn vị đo diện tích ruộng đất là công. Một công đất có diện tích bằng 1000m2. Em hãy tính xem 10000m2 bằng nhiều công đất.

Trả lời:

   10000m2 bằng số đất công là:

   10000 : 1000 = 10 (công)

Đáp số: 10 công

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Toán lớp 5 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên