Toán lớp 5 Bài 39 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Trọn bộ lời giải bài tập Toán lớp 5 Bài 39 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều giúp học sinh lớp 5 làm bài tập Toán lớp 5 Bài 39 dễ dàng hơn.

Giải Toán lớp 5 Bài 39 (sách mới cả ba sách)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 Bài 39 Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 5 Bài 39 Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 5 Bài 39 Cánh diều

Quảng cáoLưu trữ: Giải Toán lớp 5 Bài 39 (sách cũ)

A. Hoạt động thực hành

Câu 1.(Trang 102 Toán 5 VNEN Tập 1): Tính:

a. 357,86 + 29,05

    80,475 - 26,827

    48,16 x 3,4

b. 375,84 - 95,96 + 36,78

    7,5 + 7,3 x 7,4

Trả lời:

a. 357,86 + 29,05 = 386,91

    80,475 - 26,827 = 53,648

    48,16 x 3,4 = 61,52

b. 375,84 - 95,96 + 36,78 = 279,88 + 36,78 = 316,66

    7,5 + 7,3 x 7,4 = 7,5 + 54,02 = 61,52

Câu 2.(Trang 103 Toán 5 VNEN Tập 1):

a. Tính nhẩm:

    265,307 x 100      0,68 x 10

    265,307 x 0,01     0,68 x 0,1

b. Tính nhẩm kết quả tìm x:

    5,4 x x = 5,4

    9,8 x x = 6,2 x 9,8

Trả lời:

a. Tính nhẩm:

    265,307 x 100 = 26530,7

    0,68 x 10 = 6,8

    265,307 x 0,01= 2,65307

    0,68 x 0,1= 0,068

b. Tính nhẩm kết quả tìm x:

● 5,4 x x = 5,4

    ⇒ x = 1

● 9,8 x x = 6,2 x 9,8

    ⇒ x = 6,2

Câu 3.(Trang 103 Toán 5 VNEN Tập 1): Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

a. Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) x c và a x c + b x c:

a b c (a+b) x c a x c + b x c
2,4 3,8 1,2
6,5 2,7 0,8

c. Tính bằng cách thuận tiện nhất

   9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3

   7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

Trả lời:

a. Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) x c và a x c + b x c:

a b c (a+b) x c a x c + b x c
2,4 3,8 1,2 (2,4 + 3,8) x 1,2 = 6,2 x 1,2 = 7,44 2,4 x 1,2 + 3,8 x 1,2 = 2,88 + 4,56 = 7,44
6,5 2,7 0,8 (6,5+2,7) x 0,8 = 9,2 x 0,8= 7,36 6,5 x 0,8 + 2,7 x 0,8 = 5,2 + 2,16 = 7,36

c. Tính bằng cách thuận tiện nhất

● 9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3

   = 9,3 x (6,7 + 3,3)

   = 9,3 x 10 = 93

● 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

   = (7,8 + 2,2) x 0,35

   = 10 x 0,35 = 3,5

Câu 4.(Trang 103 Toán 5 VNEN Tập 1): Tính bằng hai cách:

a. (6,75 + 3,25) x 4,2

b. (9,6 - 4,2) x 3,6

Trả lời:

a. (6,75 + 3,25) x 4,2

   C1: (6,75 + 3,25) x 4,2 = 10 X 4,2 = 42

   C2: 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2 = 28,35 + 13,65 = 42

b. (9,6 - 4,2) x 3,6

   C1: (9,6 - 4,2) x 3,6 = 5,4 X 3,6 = 19,44

   C2: 9,6 x 3,6 - 4,2 x 3,6 = 34,56 - 15,12 = 19,44

Câu 5.(Trang 103 Toán 5 VNEN Tập 1): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a, 0,12 x 400

b. 4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5

Trả lời:

a. 0,12 x 400

   = 0,12 x 100 x 4 = 12 x 4 = 48

b. 4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5

   = 4,7 x (5,5 - 4,5) = 4,7 x 1 = 4,7

Câu 6.(Trang 103 Toán 5 VNEN Tập 1): Giải bài toán sau:

- Mua 5kg đường phải trả 85000 đồng. Hỏi mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Trả lời:

- Mua 1kg đường phải trả số tiền là:

   85000 : 5 = 17000 (đồng)

- Mua 3,5kg đường phải trả số tiền là:

   17000 x 3,5 = 59500 (đồng)

- Vậy mua 3,5 kg đường phải trả ít hơn số tiền là:

   85000 - 59500 = 25500 (đồng)

Đáp số: 25500 đồng

Câu 7.(Trang 103 Toán 5 VNEN Tập 1): Giải bài toán sau:

- Mua 4m vải phải trả 80000 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Trả lời:

- Mua 1m vải phải trả số tiền là:

80000 : 4 = 20000 (đồng)

- Mua 6,8m vải phải trả số tiền là:

20000 x 6,8 = 136000 (đồng)

- Vậy mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn số tiền là:

136000 - 80000 = 56000 (đồng)

Đáp số: 56000 đồng

B. Hoạt động ứng dụng

(Trang 104 Toán 5 VNEN Tập 1)

- Công thức tính chiều cao trung bình của trẻ em Việt Nam được xác đinh như sau:

   Chiều cao trung bình của trẻ = 0,85m + 0,05m x (số tuổi theo năm dương lịch của trẻ - 1)

a. Em hãy tính chiều cao trung bình của trẻ 6 tuổi

b. Em hãy tính chiều cao trung bình của trẻ em 11 tuổi. Em đã đạt được chiều cao trung bình này hay chưa?

Trả lời:

a. Chiều cao trung bình của trẻ 6 tuổi là:

   0,85 + 0,05 x (6-1) = 0,85 + 0,05 x 5 = 0,85 + 0,25 = 1,1 (mét)

b. Chiều cao trung bình của trẻ 11 tuổi là:

   0,85 + 0,05 x (11-1) = 0,85 + 0,05 x 10 = 0,85 + 0,5 = 1,35 (mét)

- Em có chiều cao là 1,37m ⇒ em đã đạt được chiều cao trung bình

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Toán lớp 5 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên