Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

A. Hoạt động thực hành

Câu 1.(Trang 62 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Cùng nhau viết các công thức tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành và hình tròn. Lấy ví dụ.Cùng nhau viết các công thức tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành và hình tròn. Lấy ví dụ.

Trả lời:

- Diện tích hình tam giác:

   Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Giải Toán 5 VNEN Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

Ví dụ: Độ dài đáy là 9cm và chiều cao tương ứng là 4cm. Tính diện tích hình tam giác?

Giải: Diện tích hình tam giác là:

Giải Toán 5 VNEN Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

- Diện tích hình thang:

   Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2:

Giải Toán 5 VNEN Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

Ví dụ: Độ dài hai đáy lần lượt là 14cm và 11cm; chiều cao là 4cm. Tính diện tích hình thang?

Giải: Diện tích hình thang là: S=(14+11)×42=50 (cm2)

- Diện tích hình bình hành:

   Diện tích hình bình hành bằng tích của đường cao nhân với cạnh đáy mà đường cao đó hạ xuống:

Giải Toán 5 VNEN Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

Ví dụ: Đường cap 7dm, độ dài đáy 4dm. Tính diện tích hình bình hành?

Giải: Diện tích hình bình hành là: S = 4 x 7 = 28 (dm2)

- Diện tích hình tròn:

   Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với 3,14

Giải Toán 5 VNEN Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

Ví dụ: Bán kính r = 0,4 dm . Tính diện tích hình tròn?

Giải: Diện tích hình tròn là: S= 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2)

Câu 2.(Trang 62 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Cho hình bình hàng MNPQ (xem hình vẽ) có MN = 18cm, chiều cao KH = 9cm. So sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của tam giác MKQ và hình tam giác KNP?

Giải Toán 5 VNEN Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

Trả lời:

- Diện tích hình bình hành MNPQ là:

   S = 18 x 9 = 162 (cm2)

- Diện tích hình tam giác KQP là:

Giải Toán 5 VNEN Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

- Tổng diện tích hai hình tam giác MKQ và KNP là:

   162 - 81 = 81 (cm2)

- Vậy diện tích hình tam giác KQP bằng tổng diện tích của tam giác MKQ và hình tam giác KNP

Câu 3.(Trang 62 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Cho hình bên, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn

Giải Toán 5 VNEN Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

Trả lời:

- Bán kính hình tròn là:

   5 : 2 = 2,5 (cm)

- Diện tích hình tròn là:

   S = 2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (cm2)

- Diện tích hình tam giác ABC là:

Giải Toán 5 VNEN Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

- Vậy phần diện tích đã tô màu của hình tròn là:

   19,625 - 6 = 13,625 (cm2)

Đáp số: 13,625 cm2

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1.(Trang 62 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Một mảnh vườn được ghép bởi một mảnh đất có dạng hình bình hành và một mảnh đất có dạng hình tam giác với kích thước như hình vẽ:

Giải Toán 5 VNEN Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

a. Hãy tính diện tích mảnh vườn đó

b. Người ta trồng dưa hấu trên mảnh vườn đó. Trung bình cứ 10m2 thu hoạch dược 15kg dưa hấu. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn dưa hấu?

Trả lời:

- Ta vẽ thêm các điểm cho hình như sau:

Giải Toán 5 VNEN Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

a. Diện tích hình tam giác ABC là:

   S = 269,5 (m2)

- Diện tích hình bình hành BCDE là :

   S = 31 x 21 = 651 (m2)

- Vậy diện tích của mảnh vườn là:

   269,5 + 651 = 920,5 (m2)

b. Trên mảnh vườn đó thu hoạch được số kg dưa hấu là:

   (920,5 : 10) x 15 = 1380,75 (kg dưa) = 1,38075(tấn dưa)

Đáp số:

a. 920,5 m2

b. 1,38075 tấn dưa

Câu 2.(Trang 63 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Một biển giao thông có đường kính 40cm. Diện tích hình mũi tên trên biển báo bằng 15 diện tích của biển báo đó. Tính diện tích mũi tên trên biển?

Giải Toán 5 VNEN Bài 80: Em ôn lại những gì đã học

Trả lời:

- Bán kính của biển báo giao thông là:

   40 : 2 = 20 (cm)

- Diện tích của biển báo giao thông là:

   S = 20 x 20 x 3,14 = 1256 (cm2)

- Diện tích mũi tên của biển báo giao thông là:

   1256 : 5 = 251,2 (cm2)

Đáp số: 251,2 cm2

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Toán lớp 5 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên