Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số

A. Hoạt động thực hành

Câu 1.(Trang 97 Toán 5 VNEN Tập 2): Chơi trò chơi "đố bạn"

a. Mỗi bạn viết một phân số rồi đọc phân số vừa viết

b. Trong các phân số đó, phân số nào lớn nhất, phân số nào bé nhất.

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

Phân số Đọc
Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Ba lăm phần bốn mươi
Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Tám phần hai tám
Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Mười lăm phần mười sáu
Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Hai phần chín
Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Năm phần ba
Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN Tám phần tư

- Trong các phân số trên:

   ● Phân số nhỏ nhất là: Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

   ● Phân số lớn nhất là: Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Câu 2.(Trang 98 Toán 5 VNEN Tập 2):

a. Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Trả lời:

a. Phân số chỉ phần đã tô của các hình là:

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

b. Hỗn số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình là:

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Câu 3.(Trang 98 Toán 5 VNEN Tập 2): Chơi trò chơi "ghép đôi" - Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số":

- Mỗi nhóm có một tấm bìa ghi phân số, mỗi bạn lấy một tấm bìa, hai bạn có tấm bìa ghi hai phân số bằng nhau ghép thành một cặp

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

- Ghi các cặp phân số bằng nhau vào vở.

Trả lời:

Ví dụ:

- Các cặp phân số bằng nhau trong các phân số trên là:

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Câu 4.(Trang 98 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Viết phân số thích hợp tương ứng với vạch chỉ trung điểm của đoạn thẳng AB trên tia số:

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

- Vì: Ta có trung điểm của đoạn AB chính là trung bình cộng của hai phân số trên: Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Câu 5.(Trang 99 Toán 5 VNEN Tập 2): Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Phân số chỉ phần đã tô màu của băng giấy sau là:

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

b. Có 24 viên bi, trong đó có 5 viên bi xanh, 9 viên bi đỏ, 6 viên bi vàng và 4 viên bi nâu. Như vậy 14 số viên bi có màu:

A. Xanh      B. Đỏ      C. Vàng      D. Nâu

Trả lời:

a. Ta thấy phần tô màu chiếm 4 ô trong tất cả 7 ô

Vậy đáp án đúng là: B. Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

b. Đáp án đúng là: C. Vàng

- Vì: ta có phân số của viên bi vàng và tất cả các viên bi là D. Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Câu 6.(Trang 99 Toán 5 VNEN Tập 2): Rút gọn các phân số:

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Câu :

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Câu 8.(Trang 99 Toán 5 VNEN Tập 2): Điền dấu < = > thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

- Vì: phân số có cùng tử số phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Câu 9.(Trang 99 Toán 5 VNEN Tập 2):

a. Viết các phân số: Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN theo thứ tự từ bé đến lớn

b. Viết các phân số: Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN theo thứ tự từ lớn đến bé

Trả lời:

a. Viết các phân số: Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN theo thứ tự từ bé đến lớn

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

⇒Vậy thứ tự các phân số từ bé đến lớn là: Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

b. Viết các phân số: Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN theo thứ tự từ lớn đến bé

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

⇒Vậy thứ tự các phân số từ lớn đến bé là: Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Câu 10.(Trang 99 Toán 5 VNEN Tập 2):

- Em viết 5 phân số. Sau đó, em viết 5 phân số đó theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn.

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

- Năm phân số đó là: Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

- Ta có:

Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

⇒ Thứ tự các phân số từ bé đến lớn là: Giải Toán 5 VNEN Bài 98: Ôn tập về phân số | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Toán lớp 5 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.