Toán lớp 4 trang 31, 32 Biểu đồ (tiếp theo)Toán lớp 4 trang 31, 32 Biểu đồ (tiếp theo)

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 31, 32 Biểu đồ (tiếp theo) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 32 Bài 1: Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng:

Toán lớp 4 trang 31, 32 Biểu đồ (tiếp theo)

Nhìn vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Những lớp nào tham gia trồng cây?

b) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây?

d) Có mấy lớp trồng được trên 30 cây, là những lớp nào?

e) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất?

Lời giải:

a) Các lớp tham gia trồng cây là: 4A, 4B, 5A, 5B, 5C.

b) Lớp 4A trồng được 35 cây, lớp 5B trồng được 40 cây. Lớp 5C trồng được 23 cây.

c) Khối lớp Năm có 3 lớp trồng cây: Lớp 5A, lớp 5B và lớp 5C.

d) Có ba lớp trồng được hơn 30 cây đó là: Lớp 4A, lớp 5A, lớp 5B.

e) Lớp 4B trồng được 28 cây, lớp 5A trồng được 45 cây.

Ta có: 23 < 28 < 35 < 40 < 45.

Vậy: lớp 5A trồng được nhiều cây nhất; lớp 5C trồng được ít cây nhất.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 32 Bài 2: Số lớp Một Trường tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học như sau:

Năm học 2001 - 2002: 4 lớp

Năm học 2002 - 200: 3 lớp

Năm học 2003 - 2004: 6 lớp

Năm học 2004 - 2005: 4 lớp

a) Hãy viết tiếp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây:

Toán lớp 4 trang 31, 32 Biểu đồ (tiếp theo)

b) Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Số lớp Một của năm học 2003 - 2004 nhiều hơn của năm học 2002 - 2003 bao nhiêu lớp?

- Năm học 2002 - 2003 mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏ trong năm học đó trường Tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp Một?

- Nếu năm học 2004 - 2005 mỗi lớp Một có 32 học sinh thì số học sinh lớp Một năm hóc 2002 - 2003 ít hơn năm học 2004 - 2005 bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 31, 32 Biểu đồ (tiếp theo)
Quảng cáo

b)

- Số học sinh lớp Một của năm học 2003- 2004 nhiều hơn của năm học 2002 - 2003 là:

6 - 3 = 3 lớp

- Số học sinh lớp Một trong năm học 2002 - 2003 của trường tiều học Hòa Bình là:

35 x 3 = 105 học sinh

- Số học sinh lớp Một trong năm học 2004 - 2005 của trường tiều học Hòa Bình là:

32 x 4 = 128 học sinh

- Số học sinh lớp Một năm hoc 2002 - 2003 ít hơn của năm học 2004- 2005 là :

128 - 105 = 23 học sinh

Quảng cáo

Lý thuyết Biểu đồ

Ví dụ về hai loại biểu đồ:

Ví dụ 1: Đây là biểu đồ nói về các con của năm gia đình:

Lý thuyết Biểu đồ

Biểu đồ này có hai cột: 

- Cột bên trái ghi tên các gia đình.

- Cột bên phải cho biết các số con, số con trai, số con gái của mỗi gia đình.

Nhìn vào biểu đồ ta biết:

Năm gia đình được nêu tên trên biểu đồ là: Gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng,

gia đình cô Đào và gia đình cô Cúc.

Gia đình cô Mai có 2 con gái, gia đình cô Lan có 1 con trai,…

Ví dụ 2: Dưới đây là biểu đồ nói về số chuột mà bốn thôn đã diệt được:

Lý thuyết Biểu đồ

- Hàng dưới ghi tên các thôn.

- Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.

- Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt.

Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó.

Biểu đồ trên cho ta biết:

Bốn thôn được nêu tên trên biểu đồ là: Đông, Đoài, Trung, Thượng.

Số chuột đã diệt được của thôn Đông là 2000 con, của thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con và thôn Thượng là 2750 con.

Cột cao hơn biểu diễn nhiều hơn. Cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.