Toán lớp 4 trang 42 Biểu thức có chứa hai chữToán lớp 4 trang 42 Biểu thức có chứa hai chữ

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 42 Biểu thức có chứa hai chữ hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 42 Bài 1: Tính giá trị của c + d nếu:

a) c = 10 và d = 25;

b) c = 15 cm và d = 45 cm.

Lời giải:

a) Nếu c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35

b) Nếu c = 15 cm và d = 45 cm thì c + d = 15cm + 45cm = 60cm

Giải Toán lớp 4 trang 42 Bài 2: a - b là biểu thức có hai chữ số. Tính giá trị của a - b nếu:

a) a = 32 và b = 20;

b) a = 45 và b = 36;

c) a = 16 m và b = 10m.

Quảng cáo

Lời giải:

a) Nếu a = 32 và b = 20 thì a - b = 32 - 20 =12

b) Nếu a = 45 và b = 36 thì a - b = 45 - 36 = 9

c) Nếu a = 16 m và b = 10m thì a - b = 18m - 10m = 8m

Giải Toán lớp 4 trang 42 Bài 3: a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ:

Viết giá trị biểu thức vào ô trống theo mẫu:

a12286070
b34610
a x b36
a : b4

Lời giải:

a12286070
b34610
a x b36112360700
a : b47107
Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 42 Bài 4: Viết giá trị biểu thức vào ô trống:

a300320024 68754 036
b500180063 80531 894
a + b
b + a

Lời giải:

a300320024 68754 036
b500180063 80531 894
a + b800500088 49285 903
b + a800500088 49285 903
Quảng cáo

Bài giảng: Biểu thức có chứa hai chữ - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:


Lý thuyết Biểu thức có chứa hai ba chữ

1. Biểu thức có chứa hai chữ

Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được ... con cá. Em câu được ... con cá. Cả hai anh em câu được ... con cá.

Số cá câu được có thể là:

Số cá của anh

Số cá của em

Số cá của

3

2

3 + 2

4

0

4 + 0

0

1

0 + 1

a

b

a + b

a + b là biểu thức có chứa hai chữ.

Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là một giá trị của biểu thức a + b.

Nếu a = 4 và b = 4 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là một giá trị của biểu thức a + b.

Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; 1 là một giá trị của biểu thức a + b.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b .

2. Biểu thức có chứa ba chữ

Ví dụ:An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được ... con cá. Bình câu được ... con cá, Cường câu được ... con cá. Cả ba người câu được ... con cá.

Số cá câu được có thể là:

Số cá của An

Số cá của Bình

Số cá của Cường

Số cá của cả ba người

2

3

4

2 + 3 + 4

5

1

0

5 + 1 + 0

1

0

2

1 + 0 + 2

a

b

c

a + b + c

a + b + c là biểu thức có ba chữ.

- Nếu a = 2; b = 3 và c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9;

  9 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

- Nếu a = 5; b = 1 và c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6;

  6 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

Nếu a = 1; b = 0 và c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 1 + 2 = 3;

  3 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c.

- Biểu thức có chứa hai chữ bao gồm số, dấu tính và hai chữ.

- Biểu thức có chứa ba chữ bao gồm số, dấu tính và ba chữ.

- Mỗi lần thay chữ bằng số ta tìm được một giá trị của biểu thức ban đầu.


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Biểu thức có chứa hai chữ (có đáp án)

Câu 1 : Chọn đáp án đúng nhất: a + b - 2 được gọi là:

A. Biểu thức có chứa chữ

B. Biểu thức có chứa một chữ

C. Biểu thức có chứa hai chữ

D. Biểu thức có chứa ba chữ

Câu 2 : Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức có chứa ba chữ?

A. 276+44-99

B. a-b×5+256

C. m×n:8

D. a+b-c×7

Câu 3 : Với a = 4637 và b = 8892 thì giá trị của biểu thức a + b là:

A. 13529

B. 13519

C. 13429

D. 13419

Câu 4 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Nếu a = 84 và b = 47 thì giá trị biểu thức a+b×5 là Bài tập Biểu thức có chứa hai chữ,ba chữ Toán lớp 4 có lời giải

Câu 5 : Với a = 23658,b = 57291 và c = 33608 thì biểu thức a + b - c có giá trị là:

A. 47371

B. 47361

C. 47351

D. 47341

Câu 6 : Nếu a = 4529,b = 3073 và c = 7 thì biểu thức a + b : c - 357 có giá trị là 4601. Đúng hay sai?

Bài tập Biểu thức có chứa hai chữ,ba chữ Toán lớp 4 có lời giải

Câu 7 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Nếu 7 < m < 9 và n là số chẵn lớn nhất có ba chữ số thì giá trị của biểu thức:

1088∶ m+n×2 là Bài tập Biểu thức có chứa hai chữ,ba chữ Toán lớp 4 có lời giải

Câu 8 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Chu vi hình tam giác ABC với số đo các cạnh a,b,c lần lượt là 354cm, 246cm và

558cm là Bài tập Biểu thức có chứa hai chữ,ba chữ Toán lớp 4 có lời giải cm

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.