Toán lớp 4 trang 164 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)Toán lớp 4 trang 164 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 164 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 164 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) - Cô Minh Châu (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 164 Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức: m + n; m – n; m × n; m : n, với:

a) m = 952 ; n = 28

b) m = 2006; n = 17

Lời giải:

a) Nếu m = 952; n = 28 thì :

m + n = 952 + 28 = 980

m - n = 952 - 28 = 924

m × n = 952 × 28 = 26656

m : n = 952 : 28 = 34

b) Nếu m = 2006, n = 17 thì :

m + n = 2006 + 17 = 2023

m - n = 2006 - 17 = 1989

m × n = 2006 × 17 = 34102

m : n = 2006 : 17 = 118

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 164 Bài 2: Tính :

a) 12054 : (15 + 67)

29150 - 136 x 201

b) 9700 : 100 + 36 x 12

(160 x 5 - 25 x 4) : 4

Lời giải:

a) 12054 : (15 + 67) = 12054 : 82 = 147

29150 - 136 x 201 = 29150 - 27336 = 1814

b) 9700 : 100 + 36 x 12 = 97 + 432 = 529

(160 x 5 - 25 x 4) : 4 = (800 - 100) : 4 = 700 : 4 = 175

Giải Toán lớp 4 trang 164 Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 36 × 25 × 4

18 × 24 : 9

41 × 2 × 8 × 5

b) 108 ×(23 + 7)

215 × 86 + 215 × 14

53 × 128 - 43 × 128

Quảng cáo

Lời giải:

a) 36 ×25×4= 36 ×(25×4)

= 36×100=3600

18×24:9= 18: 9 ×24

=2×24=48

41×2×8×5= (41×8)×(2×5)

= 328×10=3280

b) 108 ×(23+7)= 108 ×(23+7)

= 3240

215×86+215×14=215×(86+14)

= 215 ×100=21500

53×128-43×128= (53-43) ×128

= 10 ×128=1280.

Giải Toán lớp 4 trang 164 Bài 4: Một của hàng tuần đầu bán được 319 m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76 m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày của hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần ?

Quảng cáo

Tóm tắt

Tuần đầu: 319m vải

Tuần sau: nhiều hơn tuần đầu 76m

Trung bình mỗi ngày: ....m?

Lời giải:

Tuần sau cửa hàng bán được :

319 + 76 = 395 (m)

Cả hai tuần cửa hàng bán được :

319 + 395 = 714 (m)

Cả hai tuần có số ngày là :

7×2=14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được :

714 : 14 = 51 (m)

Đáp số : 51 m vải

Giải Toán lớp 4 trang 164 Bài 5: Một hộp bánh giá 24 000 đồng và một chai sữa giá 9800 đồng. Sau khi mẹ mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền ?

Tóm tắt

1 hộp bánh: 24000 đồng

1 chai sữa: 9800 đồng

Mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa: còn lại 93200 đồng

Ban đầu: ... đồng?

Lời giải:

Số tiền mua hai hộp bánh là:

           24 000 × 2 = 48 000 (đồng)

Số tiền mua 6 chai sữa là:

          9800 × 6 = 58 800 (đồng)

Mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa hết số tiền là:

          48 000 + 58 800 = 106 800 (đồng)

Số tiền mẹ có lúc đầu là:

          93 200 + 106 800 = 200 000 (đồng)

                              Đáp số: 200 000 đồng.

Bài giảng: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên