Bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2Bài 4: Rút gọn phân số

Luyện tập (Trang 15-16 sgk Toán 6 tập 2)

Bài 22 (trang 15 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô vuông:

Quảng cáo
Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Gợi ý: Lấy 60 chia cho mẫu rồi lấy thương nhân với tử ta có sô phải điền.

Lời giải:

Cách 1:

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Quảng cáo

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Kiến thức áp dụng

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 nếu a . d = b . c.

Cách 2:

a) Cần nhân cả tử và mẫu với 20 để được mẫu bằng 60.

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

b) Cần nhân cả tử và mẫu của phân số Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 với 15 để được mẫu mới bằng 60.

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

c) Cần nhân cả tử và mẫu của phân số Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 với 12 để được mẫu mới bằng 60.

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

d) Cần nhân cả tử và mẫu của phân số Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 với 10 để được mẫu mới bằng 60.

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Kiến thức áp dụng

Khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 ta được phân số bằng phân số ban đầu:

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Toán 6 khác trên VietJack:

Mục lục Giải bài tập Toán 6 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 | Để học tốt Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 6 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên cuốn Giải bài tập Toán 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


rut-gon-phan-so.jsp