Vở thực hành Toán lớp 6 Kết nối tri thức | Giải VTH Toán 6 (hay, chi tiết)

Với giải vở thực hành Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1 & Tập 2 hay nhất, chi tiết đầy đủ Số học và Hình học sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong VTH Toán 6.

Giải vở thực hành Toán lớp 6

Giải vở thực hành Toán lớp 6 Tập 1

Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

Chương 3: Số nguyên

Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn

Chương 5: Tính dối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Giải vở thực hành Toán lớp 6 Tập 2

Chương 6. Phân số

Chương 7. Số thập phân

Chương 8. Những hình học cơ bản

Chương 9. Dữ liệu và xác xuất thực nghiệm

Bài giảng Toán lớp 6 (Kết nối tri thức) - Cô Vương Thị Hạnh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các loạt bài giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:


Tài liệu giáo viên