Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 2 trang 8Bài 2: Phân số bằng nhau

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 2 trang 8: Các cặp phân số sau đây có bằng nhau không

Quảng cáo
Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Lời giải

a) Ta có: 1 . 12 = 12 ; 3 . 4 = 12

Suy ra Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

b) Ta có: 2 . 8 = 16 ; 3 . 6 = 18 ≠ 16

Suy ra Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

c) Ta có : -3 . (-15 ) = 45 ; 9 . 5 = 45

Suy ra Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

d) Ta có : 4 . 9 = 36 ; -12 . 3 = - 36 ≠ 36

Suy ra Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 2 trang 8: Có thể khẳng định ngay các cặp phân số sau đây không bằng nhau, tại sao ?

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Lời giải

Hai phân số là đối nhau

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6
Quảng cáo

Các bài giải bài tập Toán lớp 6 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 | Để học tốt Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 6 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên cuốn Giải bài tập Toán 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


phan-so-bang-nhau.jsp