Tự nhiên và xã hội 3 Bài 8: Các thế hệ trong gia đình và họ hàng của em

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện nhiệm vụ

a. Quan sát các hình trong hình 1 dưới đây:

Tự nhiên và xã hội 3 Bài 8: Các thế hệ trong gia đình và họ hàng của em | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và xã hội 3 VNEN

b. Chỉ và nói gia đình nào có 1 thế hệ, gia đình nào có hai hoặc ba thế hệ

c. Giới thiệu về những người trong 3 gia đình trên, từ người nhiều tuổi nhất đến ít tuổi nhất

d. Trả lời câu hỏi:

- Mỗi thế hệ trong gia đình cô Hoa, gia đình bạn Lan và gia đình bạn Minh có mấy người? Đó là ai?

- Nêu những điểm khác nhau của 3 gia đình?

Trả lời:

b. Gia đình có một thế hệ là gia đình cô Hoa, gia đình có hai thế hệ là gia đình bạn Lan, gia đình có ba thế hệ là gia đình bạn Minh.

c. Giới thiệu những người trong ba gia đình trên:

- Gia đình cô Hoa gồm có hai người là cô Hoa và chồng cô Hoa

- Gia đình bạn Lan gồm có bốn người là bố mẹ, bạn Lan và em gái bạn Lan

- Gia đình bạn Minh gồm có sáu người là ông bà, bố mẹ, bạn Minh và em gái bạn Minh.

d. Trả lời câu hỏi:

- Trong gia đình cô Hoa có một thế hệ, mỗi thế hệ có 2 người, đó là cô Hoa và chồng cô Hoa

- Trong gia đình bạn Lan có hai thế hệ, mỗi thế hệ có 2 người, thế hệ 1 có bố và mẹ bạn Lan, thế hệ 2 có bạn Lan và em bạn Lan

- Trong gia đình bạn Minh có ba thế hệ, mỗi thế hệ có 2 người, thế hệ 1 có ông và bà, thế hệ 2 có bố và mẹ, thế hệ 3 có bạn Minh và em gái bạn Minh.

Điểm khác nhau của ba gia đình là:

- Gia đình cô Hoa chỉ có 1 thế hệ, có 2 người

- Gia đình bạn Lan có 2 thế hệ, có 4 người

- Gia đình bạn Minh có 3 thế hệ, có 6 người.

2. Giới thiệu về gia đình em

a. Vẽ hoặc gián ảnh gia đình em vào vở

b. Giới thiệu với bạn những thành viên của gia đình m, từ người nhiều tuổi nhất đến người ít tuổi nhất

c. Nói với bạn, gia đình em mấy thế hệ cùng chung sống

Trả lời:

a. Tranh gia đình của em

Tự nhiên và xã hội 3 Bài 8: Các thế hệ trong gia đình và họ hàng của em | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và xã hội 3 VNEN

b. Gia đình của em gồm có 6 thành viên, đó là: Ông nội, bà nội, bố, mẹ, em và em trai của em.

c. Gia đình em gồm có 3 thế hệ cùng chung sống:

- Thế hệ 1: Ông bà nội

- Thế hệ 2: Bố và mẹ

- Thế hệ 3: Em và em trai

3. Giới thiệu về họ nội, ngoại của em

a. Họ nội của em, ngoài ông, bà nội sinh ra bố em còn có những ai nữa? Em gọi họ như thế nào?

b. Họ ngoại của em, ngoài ông, bà ngoại sinh ra mẹ em còn có những ai nữa? Em gọi họ như thế nào?

c. Nói một số việc em đã làm để giúp đỡ mọi người trong họ nội, họ ngoại của em.

Trả lời:

a. Họ nội của em, ngoài ông, bà nội sinh ra bố em còn có chị gái của bố, anh trai của bố và em gái của bố. Em gọi anh trai của bố và chị gái của bố bằng bác, em gọi em gái của của bố bằng cô.

b. Họ ngoại của em, ngoài ông, bà ngoại sinh ra mẹ em còn có em trai của mẹ, em gái của mẹ. Em gọi em trai của mẹ bằng cậu, em gọi em gái của mẹ bằng dì.

c. Nói một số việc em đã làm để giúp đỡ mọi người trong họ nội, họ ngoại của em là:

- Chăm em giúp dì, giúp cậu

- Chỉ cho em con cô học bài

- Vui chơi cùng các em....

4. Cùng nhau thực hiện

a. Quan sát hình 2, 3:

Trong hình 3 có ông, bà, bố, mẹ của Quang, Quang và Thủy (bên phải hình); bố, mẹ của Hồng, Hồng và Hương (bên trái hình). Ông, bà là người sinh ra bố của Quang, Thủy và mẹ của Hồng, Hương.

b. Thực hiện:

- Chỉ và nói ai là con trai, ai là con gái của ông bà?

- Chỉ và nói ai là con dâu, con rể của ông bà?

- Chỉ và nói ai là cháu ngoại, ai là cháu nội của ông, bà.

- Trả lời câu hỏi: Anh em Quang và chị em Hồng cần có nghĩa vụ gì với những người trong họ hàng?

Trả lời:

- Quan sát hình 2, 3 em thấy:

Tự nhiên và xã hội 3 Bài 8: Các thế hệ trong gia đình và họ hàng của em | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và xã hội 3 VNEN

- Trả lời câu hỏi: Anh em Quang và chị em Hồng phải biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ những người họ hàng cả hai bên nội, ngoại của mình.

5. Đọc và trả lời:

a) Đọc đoạn văn sau:

Các thế hệ trong gia đình và họ hàng

Mỗi gia đình thường có những người ở các lứa tuổi khác nhau chung sống. Đó là những thế hệ khác nhau.

Ông, bà sinh ra bố và các anh, chị, em ruột của bố cùng với các con của họ là những người thuộc họ nội

Ông, bà sinh ra mẹ và các anh, chị, em ruột của mẹ cùng với các con của họ là những người thuộc họ ngoại.

Chúng ta phải biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ những người họ hàng nội, ngoại của mình.

b) Trả lời câu hỏi:

- Họ nội gồm những ai?

- Họ ngoại gồm những ai?

- Anh em trong gia đình, họ hàng cần phải làm gì?

Trả lời:

- Ông, bà sinh ra bố và các anh, chị, em ruột của bố cùng với các con của họ là những người thuộc họ nội

- Ông, bà sinh ra mẹ và các anh, chị, em ruột của mẹ cùng với các con của họ là những người thuộc họ ngoại.

- Anh em trong gia đình, họ hàng cần phải quan tâm, yêu quý, giúp đỡ lần nhau.

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận nhóm và điền thông tin vào bảng

a. Lấy bảng dưới đây ở góc học tập

b. Điền tên các bạn trong nhóm vào chỗ chấm.

c. Đánh dấu X vào ô tương ứng với những từ chỉ thành viên trong gia đình của mỗi bạn

d. Viết các số 1, 2, 3 để chỉ số thế hệ cùng chung sống trong gia đình của mỗi bạn

Ví dụ:
Bạn Tuấn
Bạn ....... Bạn ....... Bạn ....... Bạn .......
Ông X
Bố
Mẹ X
Anh
Chị
Em
Bản thân X
Số thế hệ cùng chung sống trong gia đình mỗi bạn 3

Trả lời:

Ví dụ:
Bạn Tuấn
Bạn Tuấn Anh Bạn Ngọc Mai Bạn Hà My Bạn Tuấn Ngọc
Ông X X
X X X
Bố X X X X
Mẹ X X X X
Anh X X
Chị
Em X
Bản thân X X X X X
Số thế hệ cùng chung sống trong gia đình mỗi bạn 3 2 3 2 3

2. Liên hệ thực tế

a. Hồi tưởng lại những ngày Tết mừng năm mới của gia đình em

b. Trong những ngày đó, em thường gặp những ai trong họ nội, họ ngoại?

c. Trong những ngày đó, em và mọi người trong họ hàng thường làm những việc gì để thể hiện tình cảm họ hàng?

Trả lời:

b. Trong những ngày tết, em thường gặp đông đủ họ hàng bên nội và bên ngoại:

- Bên nội em gặp gia đình cô ruột, gia đình bác ruột...

- Bên ngoại em gặp gia đình cậu ruột, gia đình dì ruột...

c. Trong những ngày đó, em và mọi người trong họ hàng thường thăm hỏi nhau, chúc tết và lì xì cho nhau để thể hiện tình cảm, sự yêu thương và quan tâm lẫn nhau.

3. Quan sát và xếp thẻ chữ

a. Quan sát sơ đồ sau và xem hình 3 ở trang 36:

Tự nhiên và xã hội 3 Bài 8: Các thế hệ trong gia đình và họ hàng của em | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và xã hội 3 VNEN

b. Lấy các thẻ chữ ghi: Hương, Thủy, Bố của Hồng và Hương ở hóc học tập

c. Dựa vào sơ đồ trên hãy vẽ sơ đồ về gia đình họ hàng của em

Trả lời:

a. Điền vào chỗ chấm:

Tự nhiên và xã hội 3 Bài 8: Các thế hệ trong gia đình và họ hàng của em | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và xã hội 3 VNEN

c. Vẽ sơ đồ gia đình em:

Tự nhiên và xã hội 3 Bài 8: Các thế hệ trong gia đình và họ hàng của em | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và xã hội 3 VNEN

C. Hoạt động ứng dụng

Viết và thực hiện những việc để giúp đỡ, thể hiện sự quan tâm, yêu quý đối với những người trong gia đình hoặc họ hàng theo bảng gợi ý sau:

Thành viên trong gia đình, họ hàng nội, ngoại Việc làm

Ông, bà

Bố, mẹ

Anh/chị ruột (nếu có)

Em ruột (nếu có)

Những người thân khác trong họ hàng nội, ngoại

Trả lời:

Thành viên trong gia đình, họ hàng nội, ngoại Việc làm

Ông, bà

Chăm sóc ông bà

Lễ phép với ông bà

Đấm lưng, nhổ tóc sâu cho ông bà

Phần đồ ngon, vật lạ biếu ông bà

Bố, mẹ

Ngoan ngoãn, lễ phép với bố, mẹ

Chăm sóc bố mẹ khi ốm

Giúp công việc nhà cho bố mẹ

Anh/chị ruột (nếu có)

Chia sẻ cùng anh chị

Quan tâm anh chị

Giúp đỡ anh chị làm việc nhà

Em ruột (nếu có)

Chơi với em

Nhường đồ chơi cho em

Dỗ dành em khi em khóc

Những người thân khác trong họ hàng nội, ngoại

Hỏi thăm sức khỏe

Giúp đỡ những việc mình có thể làm được

Lễ phép, ngoan ngoãn với mọi người

Xem thêm các bài Giải bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3 VNEN được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Tự nhiên và Xã hội 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học