Giải VBT Công nghệ 8 Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giảnBài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

I. NỘI DUNG (Trang 25-vbt Công nghệ 8)

Quảng cáo

Hãy nêu tên gọi bản vẽ lắp cần đọc.

Lời giải:

- Bản vẽ lắp bộ ròng rọc.

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (Trang 26-vbt Công nghệ 8)

Hãy nêu nội dung các bước tiến hành để làm bài tập này

Lời giải:

- Đọc bản vẽ lắp ròng rọc và trả lời các câu hỏi theo mẫu.

III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ (Trang 26-vbt Công nghệ 8)

- Bài thực hành tốt

IV. BÁO CÁO THỰC HÀNH (Trang 26-vbt Công nghệ 8)

Quảng cáo
Trình tự đọc Nội dung cần hiểu Bản vẽ vòng đai
1. Khung tên

- Tên gọi chi tiết

- Tỉ lệ

- Bộ ròng rọc

- 1:2

2. Bảng kê Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết

- Bánh ròng rọc (1)

- Trục (1)

- Móc treo (1)

- Giá (1)

3. Hình biểu diễn

- Tên gọi hình chiếu

- Vị trí hình cắt

- Hình chiếu cạnh

- Hình cắt ở hình chiếu đứng.

4. Kích thước

- Kích thước chung.

- Kích thước lắp giữa các chi tiết

- Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết

-100, 75, 40

- 40

- 60

5. Phân tích chi tiết - Vị trí của các chi tiết - Tô màu cho các chi tiết.
6. Tổng hợp

- Trình tự tháo, lắp

- Công dụng sản phẩm

- Tháo: 2-1-3-4

- Lắp: 3- 4-1-2

- Nâng cao vật lên cho dễ dàng

Quảng cáo

Các bài giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 (VBT Công nghệ 8) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 | Giải VBT Công nghệ 8 được biên soạn bám sát nội dung VBT Công nghệ lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.