Giải VBT Công nghệ 8 Bài 5. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diệnBài 5. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện

I. NỘI DUNG (Trang 10-vbt Công nghệ 8)

Hãy cho biết đọc các bản vẽ gì và của các vật thể ở hình nào trong SGK?

Lời giải:

Quảng cáo

Đọc các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4, 5 (h.5.1) và đối chiếu với các vật thể A, B, C, D (h.5.2) bằng cách đánh dấu (x) vào bảng 5.1 để chỉ rõ sự tương ứng giữa các bản vẽ và các vật thể. Hãy vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh của một trong các vật thể A, B, C, D.

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH (Trang 11-vbt Công nghệ 8)

Hãy nêu tóm tắt nội dung các bước tiến hành

Lời giải:

- Bước 1: Đọc kĩ nội dung bài thực hành, kẻ bảng 5.1 vào bài, đánh dấu (x) thích hợp.

- Bước 2: Vẽ các hình chiếu đứng, cạnh, bằng của một trong các vật thể A, B, C, D

III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ (Trang 11-vbt Công nghệ 8)

- Thực hành tốt.

IV. BÁO CÁO THỰC HÀNH (Trang 11-vbt Công nghệ 8)

a) Bảng 5.1

Lời giải:

Giải vở bài tập Công nghệ 6 | Giải VBT Công nghệ 6
Quảng cáo

b) Vị trí các hình chiếu

Lời giải:

- Ta chọn vẽ vật thể C

Giải vở bài tập Công nghệ 6 | Giải VBT Công nghệ 6

- Các hình chiếu của vật thể C

Giải vở bài tập Công nghệ 6 | Giải VBT Công nghệ 6
Quảng cáo

Các bài giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 (VBT Công nghệ 8) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 | Giải VBT Công nghệ 8 được biên soạn bám sát nội dung VBT Công nghệ lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.