Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 111: Tìm một thừa số của phép nhânBài 111: Tìm một thừa số của phép nhân

Bài 1 (trang 28 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

2 × 3 = ...... 2 × 5 = ...... 3 × 4 = ......
6 : 2 = ...... 10 : 2 = ...... 12 : 3 = ......
6 : 3 = ...... 10 : 5 = ...... 12 : 4 = ......

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị của phép nhân và phép chia rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 × 3 = 6 2 × 5 = 10 3 × 4 = 12
6 : 2 = 3 10 : 2 = 5 12 : 3 = 4
6 : 3 = 2 10 : 5 = 2 12 : 4 = 3

Bài 2 (trang 28 vbt Toán 2 tập 2)

Tìm x :

● x × 2 = 8..........................

● x × 3 = 15..........................

● 3 × x = 24..........................

Phương pháp giải:

 Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

● x × 2 = 8

    x = 8 : 2

    x = 4

● x × 3 = 15

    x = 15 : 3

    x = 5

● 3 × x = 24

    x = 24 : 3

    x = 8

Bài 3 (trang 28 vbt Toán 2 tập 2)

Có 15 bông hoa cắm đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

3 bình : 15 bông hoa

1 bình : ... bông hoa ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 15 chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Mỗi bình có số bông hoa là:

    15 : 3 = 5 (bông)

Đáp án: 5 bông.

Bài 4 (trang 28 vbt Toán 2 tập 2)

Tìm y :

a) 

y + 2 = 14............................................

y × 2 = 14............................................

b)      

y + 3 = 24............................................

y × 3 = 24........................................... 

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia. 

Lời giải chi tiết:

a)● y + 2 = 14

      y = 14 − 2

      y = 12

  ● y × 2 = 14

       y = 14:2

       y = 7

b)● y + 3 = 24

      y = 24 − 3

      y = 21

   ● y × 3 = 24

       y = 24 : 3

       y = 8

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.