Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 112: Luyện tậpBài 112: Luyện tập

Bài 1 (trang 29 vbt Toán 2 tập 2)

Số ?

Bài 112: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Muốn tìm tích ta tìm kết quả của phép nhân thừa số thứ nhất với thừa số thứ hai.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

Bài 112: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 2 (trang 29 vbt Toán 2 tập 2)

Tìm x:

a) x + 2 = 8...................

    x × 2 = 8..................

b) x + 3 = 12................

    x × 3 = 12................

c) 3 + x = 27.................

    3 × x = 27................

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a)

● x + 2 = 8

    x = 8 − 2

    x = 6

● x × 2 = 8

    x = 8 : 2

    x = 4

b)

● x + 3 = 12

    x = 12 − 3

    x = 9

● x × 3 = 12

    x = 12 : 3

    x = 4

c)

● 3 + x = 27

    x = 27 − 3

    x = 24

● 3 × x = 27

    x = 27 : 3

    x = 9

Bài 3 (trang 29 vbt Toán 2 tập 2)

Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy đề-xi-mét ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Bài 112: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài sợi dây thép chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Một đoạn dây dài số đề-xi-mét là :

    6 : 2 = 3 (dm)

Đáp số: 3dm.

Bài 4 (trang 29 vbt Toán 2 tập 2)

Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành các đoạn, mỗi đoạn dài 2dm. Hỏi cắt được thành mấy đoạn như thế ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

2dm : 1 đoạn

6dm : ... đoạn ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 6dm chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Sợi dây cắt thành số đoạn là:

    6 : 2 = 3 (đoạn)

Đáp số: 3 đoạn.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.