Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 115: Luyện tậpBài 115: Luyện tập

Bài 1 (trang 33 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

4 : 4 = ....           8 : 4 = ....

36 : 4 = ....         16 : 4 = ....

40 : 4 = ....         24 : 4 = ....

12 : 4 = ....         20 : 4 = ....

32 : 4 = ....

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng chia 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

4 : 4 = 1             8 : 4 = 2

36 : 4 = 9           16 : 4 = 4

40 : 4 = 10         24 : 4 = 6

12 : 4 = 3           20 : 4 = 5

32 : 4 = 8

Bài 2 (trang 33 vbt Toán 2 tập 2)

Số ?

4 × 3 =  
12 : 4 =  
4 × 2 =  
8 : 4 =  

 

4 × 5 =  
20 : 4 =  

 

Phương pháp giải:

 Nhẩm lại bảng nhân và chia 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

4 × 3 = 12
12 : 4 = 3

 

4 × 2 = 8
8 : 4 = 2
4 × 5 = 20
20 : 4 = 5

Bài 3 (trang 33 vbt Toán 2 tập 2)

Có 24 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được chia mấy quyển vở ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

4 tổ : 24 quyển vở

1 tổ : ... quyển vở ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 24 chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Mỗi tổ được chia số quyển vở là:

    24 : 4 = 6 (quyển)

Đáp số: 6 quyển.

Bài 4 (trang 33 vbt Toán 2 tập 2)

Có 24 miếng kính lắp vào các ô của sổ của một căn phòng, mỗi cửa sổ có 4 ô kính. Hỏi căn phòng đó có mấy cửa sổ ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

4 ô kính : 1 cửa số

24 ô kính : ... cửa sổ ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 24 chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Căn phòng đó có số cửa sổ là :

    24 : 4 = 6 (cửa)

Đáp số: 6 cửa.

Bài 5 (trang 33 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

Bài 115: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Tính rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 115: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.