Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 119: Luyện tập chungBài 119: Luyện tập chung

Bài 1 (trang 37 vbt Toán 2 tập 2)

Tính (theo mẫu):

Mẫu : 4 × 3 : 2 = 12 : 2 = 6

a) 2 × 6 : 3

   5 × 4 : 2

b) 6 : 2 × 4

   10 : 5 × 7

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi trình bày theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a)

2 × 6 : 3 = 12 : 3 = 4

5 × 4 : 2 = 20 : 2 = 10

b)

6 : 2 × 4 = 3 × 4 = 12

10 : 5 × 7 = 2 × 7 = 14

Bài 2 (trang 38 vbt Toán 2 tập 2)

Tìm x :

a) x + 3 = 6

    x × 3 = 6

b) 4 + x = 12

    4 × x = 12

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia. 

Lời giải chi tiết:

a)

● x + 3 = 6

    x = 6 − 3

    x = 3

● x × 3 = 6

    x = 6 : 3

    x = 2

b)

● 4 + x = 12

    x = 12 − 4

    x = 8

● 4 × x = 12

    x = 12 : 4

    x = 3

Bài 3 (trang 38 vbt Toán 2 tập 2)

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Bài 119: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 119: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 119: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 119: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

- Nhẩm lại kiến thức đã học về một trong các phần bằng nhau.

- Điền Đ hoặc S thích hợp vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 119: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 119: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 119: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 119: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 4 (trang 38 vbt Toán 2 tập 2)

Có 20 con thỏ nhốt đều vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

5 chuồng : 20 con thỏ

1 chuồng : ... con thỏ ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 20 chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Mỗi chuồng có số con thỏ là :

    20:5=4 (con)

Đáp số: 4 con.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.