Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 123: Tìm số bị chiaBài 123: Tìm số bị chia

Bài 1 (trang 42 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

6 : 2 = ....         3 × 2 = ....

15 : 3 = ....       5 × 3 = ....

12 : 4 = ....       3 × 4 = ....

20 : 5 = ....       4 × 5 = ....

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của phép chia.

- Điền nhanh kết quả của phép nhân tương ứng.

Lời giải chi tiết:

6 : 2 = 3           3 × 2 = 6

15 : 3 = 5         5 × 3 = 15

12 : 4 = 3         3 × 4 = 12

20 : 5 = 4         4 × 5 = 20

Bài 2 (trang 42 vbt Toán 2 tập 2)

Tìm x :

a) x : 3 = 5

b) x : 4 = 2

c) x : 5 = 4

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 

Lời giải chi tiết:

a) x : 3 = 5

    x = 5 × 3

    x = 15

b) x : 4 = 2

    x = 2 × 4

    x = 8

c) x : 5 = 4

    x = 4 × 5

    x = 20

Bài 3 (trang 42 vbt Toán 2 tập 2)

Có một số bao xi măng xếp đều lên 4 xe, mỗi xe xếp 5 bao. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao xi măng ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 xe : 5 bao

4 xe : ... bao ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 5 nhân 4.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả số bao xi măng là:

    5 × 4 = 20 (bao)

Đáp số: 20 bao.

Bài 4 (trang 42 vbt Toán 2 tập 2)

Tìm y :

a) y−3 = 4

    y : 3 = 4

b) y−4 = 5

    y : 4 = 5

c) y−2 = 3

    y : 2 = 3

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 

Lời giải chi tiết:

a)

● y−3 = 4

    y = 4+3

    y = 7

● y : 3 = 4

    y = 4 × 3

    y = 12

b)

● y−4 = 5

    y = 5+4

    y = 9

● y : 4 = 5

    y = 5 × 4

    y = 20

c)

● y−2 = 3

    y = 3+2

    y = 5

● y : 2 = 3

    y = 3 × 2

    y = 6

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.