Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chiaBài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia

Bài 1 (trang 48 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

1 × 2 = ....        1 × 3 = ....

2 × 1 = ....        3 × 1 = ....

2 : 1 = ....         3 : 1 = ....

 

1 × 4 = ....        1 × 5 = .....

4 × 1 = ....        5 × 1 = ....  

4 : 1 = .....        5 : 1 = .....

 

1 × 1 = .....       1 : 1 = .....

Phương pháp giải:

Khi nhân hoặc chia một số với 1 thì giá trị số đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết:

1 × 2 = 2          1 × 3 = 3  

2 × 1 = 2          3 × 1 = 3

2 : 1 = 2           3 : 1 = 3  

 

1 × 4 = 4          1 × 5 = 5

4 × 1 = 4          5 × 1 = 5

4 : 1 = 4           5 : 1 = 5

 

1 × 1 = 1          1 : 1 = 1

Bài 2 (trang 48 vbt Toán 2 tập 2)

Số ?

Bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức: Khi nhân hoặc chia một số với 1 thì giá trị số đó không thay đổi.

Điền số thích hợp vào ô trống

Lời giải chi tiết:

Bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 48 vbt Toán 2 tập 2)

Tính

a)

2 × 3 × 1 = .......... = .........

2 × 1 × 3 = ......... = ..........

b)

4 × 5 : 1 = ........... = ..........

4 : 1 × 5 = ........... = ..........

c)

8 : 4 × 1 = ........... = ..........

8 × 1 : 4 = ........... = ..........

d)

12 : 3 : 1 = .......... = ..........

12 : 1 : 3 = .......... = ...........

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

a)

  2 × 3 × 1 = 6 × 1 = 6

  2 × 1 × 3 = 2 × 3 = 6

b)

  4 × 5 : 1 = 20 : 1 = 20

  4 : 1 × 5 = 4 × 5 = 20

c)

  8 : 4 × 1 = 2 × 1 = 2

  8 × 1 : 4 = 8 : 4 = 2

d)

  12 : 3 : 1 = 4 : 1 = 4

  12 : 1 : 3 = 12 : 3 = 4

Bài 4 (trang 48 vbt Toán 2 tập 2)

Điền dấu  ×  hoặc : thích hợp vào ô trống. 

Bài 127: Số 1 trong phép nhân và phép chia | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

So sánh số ban đầu với kết quả:

- Nếu kết quả gấp số ban đầu nhiều lần thì cần dùng phép tính nhân.

- Nếu kết quả so với số ban đầu giảm đi một số lần thì dùng phép tính chia.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

    4 × 2 : 1 = 8

    4 : 2 × 1 = 2

Từ đó em điền các dấu vào chỗ trống thích hợp.

Chú ý:

Có thể điền dấu theo cách khác như sau:

    4 × 2 × 1 = 8

    4 : 2 : 1 = 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.