Vở bài tập Toán lớp 2 Tự kiểm tra trang 53, 54Tự kiểm tra trang 53, 54

Bài 1 (trang 53 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

2 × 3 = ...         4 × 8 = ...

12 : 2 = ...        27 : 3 = ...

4 × 7 = ...         5 × 6 = ...

36 : 4 = ...        18 : 2 = ...

 

3 × 1 = ...         4 × 3 = ...

0 : 5 = ...          3 × 4 = ...

1 × 8 = ...         12 : 4 = ...

0 : 3 = ...          12 : 3 = ...

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân, chia đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 × 3 = 6          4 × 8 = 32

12 : 2 = 6         27 : 3 = 9

4 × 7 = 28        5 × 6 = 30

36 : 4 = 9         18 : 2 = 9

 

3 × 1 = 3          4 × 3 = 12

0 : 5 = 0           3 × 4 = 12

1 × 8 = 8          12 : 4 = 3

0 : 3 = 0           12 : 3 = 4

Bài 2 (trang 53 vbt Toán 2 tập 2)

Tính:

a) 4 × 4 + 4 = ............. = .............

    5 × 10 − 25 = ............. = .............

b) 15 : 5 × 6 = ............. = .............

    0 : 4 + 16 = ............. = ............. 

Phương pháp giải:

- Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải và trình bày đúng các bước. 

Lời giải chi tiết:

a) 4 × 4 + 4 = 16 + 4 = 20

    5 × 10 − 25 = 50 − 25 = 25

b) 15 : 5 × 6 = 3 × 6 = 18

    0 : 4 + 16 = 0 + 16 = 16

Bài 3 (trang 54 vbt Toán 2 tập 2)

Tìm x:

a) x × 4 = 20

b) x : 5 = 3

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 

Lời giải chi tiết:

a) x × 4 = 20

    x = 20 : 4

    x = 5

b) x : 5 = 3

    x = 3 × 5

    x = 15

Bài 4 (trang 54 vbt Toán 2 tập 2)

Có 15dầu rót đều vào 5 cái can. Hỏi mỗi cái can có mấy lít dầu ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

5 can : 15l dầu

1 can : ... l dầu ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 15 chia cho 5.   

Lời giải chi tiết:

Số lít dầu có trong một can là :

    15 : 5 = 3 (lít)

Đáp số: 3 lít.

Bài 5 (trang 54 vbt Toán 2 tập 2)

Cho đường gấp khúc có độ dài mỗi đoạn thẳng nêu ở hình vẽ dưới đây. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Tự kiểm tra trang 53, 54 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Độ dài đường gấp khúc đã cho bằng tổng độ dài các đoạn thẳng của nó.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường gấp khúc đó là:

     2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Cách khác:

Độ dài đường gấp khúc đó là:

    2 x 6 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.