Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 135: Các số từ 101 đến 110Bài 135: Các số từ 101 đến 110

Bài 1 (trang 60 vbt Toán 2 tập 2)

Viết (theo mẫu) :

a)

Bài 135: Các số từ 101 đến 110 | Vở bài tập Toán lớp 2

b)

Viết số Đọc số
105 một trăm linh năm
102  
104  
  một trăm linh chín
107  
  một trăm linh tám
110  
106  
  một trăm linh một
  một trăm linh ba

Phương pháp giải:

- Xác định số trăm và số đơn vị của mỗi số.

- Đọc và viết số theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a)

Bài 135: Các số từ 101 đến 110 | Vở bài tập Toán lớp 2

b)

Viết số Đọc số
105 một trăm linh năm
102 một trăm linh hai
104 một trăm linh bốn
109 một trăm linh chín
107 một trăm linh bảy
108 một trăm linh tám
110 một trăm mười
106 một trăm linh sáu
101 một trăm linh một
103 một trăm linh ba

Bài 2 (trang 61 vbt Toán 2 tập 2)

Điền dấu  > ; <  hoặc = thích hợp vào chỗ trống.

102.....103     102.....102

104.....103     109.....110

107.....106     107.....108

101.....102     100.....100

Phương pháp giải:

- So sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

- Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

102 < 103      102 = 102

104 > 103      109 < 110

107 > 106      107 < 108

101 < 102      100 = 100

Bài 3 (trang 61 vbt Toán 2 tập 2)

Số ?

Bài 135: Các số từ 101 đến 110 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Đếm xuôi cách 1 đơn vị, bắt đầu từ 100 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 135: Các số từ 101 đến 110 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 4 (trang 61 vbt Toán 2 tập 2)

a) Viết các số 108 ; 109 ; 105 ; 103 theo thứ tự từ bé đến lớn : ...

b) Viết các số 106 ; 101 ; 104 ; 102 theo thứ tự từ lớn đến bé : ...

Phương pháp giải:

- So sánh các số.

- Sắp xếp theo thứ tự. 

Lời giải chi tiết:

a) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn : 103; 105 ; 108 ; 109.

b) Các số theo thứ tự từ lớn đến bé : 106 ; 104 ; 102 ; 101.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.