Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 130: Luyện tập chungBài 130: Luyện tập chung

Bài 1 (trang 51 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

a)

Bài 130: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

b)

30 × 2 = ... 40 × 2 = ... 10 × 5 = ...
20 × 3 = ... 50 × 2 = ... 20 × 4 = ...
60 : 2 = ... 80 : 2 = ... 80 : 4 = ...
60 : 3 = ... 50 : 5 = ... 90 : 3 = ...

Phương pháp giải:

- Nhẩm lại bảng nhân và chia đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

- Thực hiện phép tính với các số khác 0 rồi viết thêm một chữ số 0 vào sau kết quả vừa tính được.

Lời giải chi tiết:

a)

Bài 130: Luyện tập chung | Vở bài tập Toán lớp 2

b)

30 × 2 = 60 40 × 2 = 80 10 × 5 = 50
20 × 3 = 60 50 × 2 = 100 20 × 4 = 80
60 : 2 = 30 80 : 2 = 40 80 : 4 = 20
60 : 3 = 20 50 : 5 = 10 90 : 3 = 30

Bài 2 (trang 51 vbt Toán 2 tập 2)

Tìm x:

a) x × 3 = 21

b) 4 × x = 36

c) x × 5 = 5

Phương pháp giải:

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia. 

Lời giải chi tiết:

a) x × 3 = 21

    x = 21 : 3

    x = 7

b) 4 × x = 36

    x = 36 : 4

    x = 9

c) x × 5 = 5

    x = 5 : 5

    x = 1

Bài 3 (trang 51 vbt Toán 2 tập 2)

Tìm y:

a) y : 3 = 4

b) y : 4 = 1

c) y : 5 = 5

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 

Lời giải chi tiết :

a) y : 3 = 4

    y = 4 × 3

    y = 12

b) y : 4 = 1

    y = 1 × 4

    y = 4

c) y : 5 = 5

    y = 5 × 5

    y = 25

Bài 4 (trang 51 vbt Toán 2 tập 2)

 Xếp đều 16 cái bánh nướng vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh nướng ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

4 hộp : 16 cái bánh nướng

1 hộp : ... cái bánh nướng ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bánh của cả 4 hộp chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp có số cái bánh nướng là:

    16 : 4 = 4 (cái bánh)

Đáp số: 4 cái bánh.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.