Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 113: Bảng chia 4Bài 113: Bảng chia 4

Bài 1 (trang 30 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

4 : 4 = .....        16 : 4 = .....

8 : 4 = .....        20 : 4 = .....

12 : 4 = .....      36 : 4 = .....

24 : 4 = .....      28 : 4 = .....

32 : 4 = .....      40 : 4 = .....

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng chia 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

4 : 4 = 1           16 : 4 = 4

8 : 4 = 2           20 : 4 = 5

12 : 4 = 3         36 : 4 = 9

24 : 4 = 6         28 : 4 = 7

32 : 4 = 8         40 : 4 = 10

Bài 2 (trang 30 vbt Toán 2 tập 2)

Người ta xếp đều 24 cái cốc vào 4 bàn. Hỏi mỗi bàn được xếp mấy cái cốc ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

4 bàn : 24 cái cốc

1 bàn : ... cái cốc ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 24 chia đều cho 4. 

Lời giải chi tiết:

Số cái cốc có trong mỗi bàn là :

    24 : 4 = 6 (cái)

Đáp số: 6 cái.

Bài 3 (trang 31 vbt Toán 2 tập 2)

Có 20 quả bóng bàn xếp vào các hộp, mỗi hộp có 4 quả bóng bàn. Hỏi xếp được mấy hộp bóng đó ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

4 quả : 1 hộp

20 quả : ... hộp ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 20 chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

20 quả bóng xếp được số hộp là :

    20 : 4 = 5 (hộp)

Đáp số: 5 hộp.

Bài 4 (trang 31 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

Bài 113: Bảng chia 4 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân, chia 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 113: Bảng chia 4 | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.