Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 110: Luyện tậpBài 110: Luyện tập

Bài 1 (trang 27 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

3 : 3 = .....            12 : 3 = ..... 

6 : 3 = .....            15 : 3 = ..... 

9 : 3 = .....            27 : 3 = ..... 

18 : 3 = .....          21 : 3 = ..... 

24 : 3 = .....

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng chia 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3 : 3 = 1           12 : 3 = 4

6 : 3 = 2           15 : 3 = 5

9 : 3 = 3           27 : 3 = 9

18 : 3 = 6         21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

Bài 2 (trang 27 vbt Toán 2 tập 2)

Số ?

3 × 5 =  
15 : 3 =  

 

3 × 7 =  
21 : 3 =  

 

3 × 8 =  
24 : 3 =  

 

Phương pháp giải:

Tìm giá trị của phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

3 × 5 = 15
15 : 3 = 5

 

3 × 7 = 21
21 : 3 = 7

 

3 × 8 = 24
24 : 3 = 8

Bài 3 (trang 27 vbt Toán 2 tập 2)

Tính (theo mẫu) :

10cm : 2 = 5cm 6kg : 2 = ..... 8l : 2 =…
12cm : 3 = ..... 15kg : 3 = ..... 18l : 3 =…
30cm : 3 = ..... 21kg : 3 = ..... 24l : 3 =…

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính với các số.

- Viết thêm đơn vị vào sau kết quả vừa tìm được. 

Lời giải chi tiết:

10cm : 2 = 5cm 6kg : 2 = 3kg 8l : 2 = 4l
12cm : 3 = 4cm 15kg : 3 = 5kg 18l : 3 = 6l
30cm : 3 = 10cm 21kg : 3 = 7kg 24l : 3 = 8l

Bài 4 (trang 27 vbt Toán 2 tập 2)

Có 30kg kẹo chia đều vào 3 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu ki-lô-gam kẹo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

3 thùng : 30kg

1 thùng : ... kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 30kg chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Một thùng có số ki-lô-gam kẹo là:

    30 : 3 = 10 (kg)

Đáp số: 10kg.

Bài 5 (trang 27 vbt Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

Bài 110: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân và chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 110: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.