GDQP 12 Kết nối tri thức Bài 5: Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương

Với giải bài tập Giáo dục quốc phòng 12 Bài 5: Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDQP 12 Bài 5.

Giải GDQP 12 Kết nối tri thức Bài 5: Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương

Quảng cáo

Mở đầu

Khám phá

I. Một số nét chính về truyền thống và nghệ thuật quân sự của lực lượng vũ trang địa phương

II. Trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ, giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương

Giải GDQP 12 trang 46

Quảng cáo

Luyện tập

Vận dụng

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục quốc phòng lớp 12 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên