Trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 10 Chân trời sáng tạo Bài 8 (có đáp án): Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 10 Bài 8: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh sách Chân trời sáng tạo có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm KTPL 10.

Trắc nghiệm KTPL 10 Chân trời sáng tạo Bài 8 (có đáp án): Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

Quảng cáo

Câu 1. Nội dung nào dưới đây thể hiện đặc điểm của mô hình sản xuất kinh doanh hợp tác xã?

A. Là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu.

B. Có tư cách pháp nhân.

C. Do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 2. Thế nào là Liên hiệp Hợp tác xã?

A. Là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân

B. Do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

C. Nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Quảng cáo


Câu 3. Nội dung nào sau đây thể hiện nội dung khái niệm của mô hình sản suất kinh doanh doanh nghiệp?

A. Do các chủ thể sản xuất kinh doanh thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật.

B. Nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh. 

C. Nhằm mục đích chủ yếu là thu về lợi nhuận.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 4. Mô hình doanh nghiệp có đặc điểm nào sau đây?

A. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch.

B. Do một cá nhân, nhiều cá nhân hoặc một tổ chức đóng góp vốn.

C. Có nhiều loại hình doanh nghiệp tồn tại dưới một loại hình cụ thể.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải đặc điểm của mô hình hợp tác xã?

Quảng cáo

A. Là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân.

B. Do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập.

C. Tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

D. Tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên.

Câu 6. Nội dung nào dưới đây thể hiện khái niệm của sản xuất kinh doanh?

A. là quá trình sử dụng lao động, đất đai, vốn, nguyên - nhiên vật liệu, khoa học kĩ thuật để tạo ra sản phẩm hàng hoá, dịch vụ.

B. Là quá trình sử dụng các nguồn lực khác để tạo ra sản phẩm hàng hoá, dịch vụ.

C. Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu xã hội và thu về lợi nhuận.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 7. Sản xuất kinh doanh có vai trò gì?

A. Cung cấp các sản phẩm đầu vào cho quá trình sản xuất.

B. Cung cấp các hàng hoá hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng.

C. Thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Quảng cáo

Câu 8. Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung vai trò của sản xuất kinh doanh?

A. Cung cấp các sản phẩm đầu vào cho quá trình sản xuất.

B. Giải quyết việc làm cho người lao động.

C. Kiềm hãm sự phát triển của các ngành kinh tế vùng sâu, vùng xa.

D. Cung cấp các hàng hoá hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng.

Câu 9. Các mô hình sản xuất kinh doanh được chia làm mấy loại chính?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 10. Nội dung nào sau đây thể hiện đặc điểm của mô hình sản xuất hộ kinh doanh?

A. Do một cá nhân của gia đình đăng kí thành viên.

B. chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của họ.

C. Do các thành viên hộ gia đình đăng kí thành viên.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật lớp 10 có đáp án sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác